Kurser i dans och cirkus

Rum för rörelse

I Kulturskolan har du ett tjugotal dansämnen att välja bland. Gemensamt för alla är att du utvecklar din kroppskännedom, koordination och rytmkänsla.

Direkt till vår kurskatalog och anmälan

Dans

Du får lära dig danssteg i olika stilar och utvecklar kroppsuttryck och din rörelseförmåga.

Cirkus

I Kulturskolans cirkuskurser lär du dig akrobatik, balans och jonglering. Vi arbetar även med teaterövningar och rörelselekar som leder till kroppskontroll och större självförtroende.

Kulturskolans Avancerade Program - KAP

För dig som vill satsa mer inom ditt ämne finns Kulturskolans avancerade program i musik, dans och teater. Det kan bli en start till högre studier i ämnet. Du söker KAP-programmen genom inträdesprov. Antagning sker på våren.

Boka kurs

För att boka en kurs och se detaljer om tid och plats för alla kurser går du till vår kurskatalog och e-tjänst.