Fiol

I Kulturskolan Stockholm kan barn och ungdomar lära sig att spela fiol med våra erfarna och välutbildade fiollärare. Vi har fiollektioner för nybörjare, men även för mer avancerade elever, i grupper med två eller fler deltagare.

Som elev i kulturskolan får du själv vara med och påverka innehållet i dina lektioner. Tillsammans med din lärare får du hjälp att utveckla din konstnärlighet och teknik. Du får också möjlighet att vara med på någon av våra föreställningar under terminen.

Kurserna i fiol äger rum i våra egna lokaler eller i Stockholms skolor och kostar från 300 till 750 kronor per termin, beroende på gruppstorlek. Det kan även finnas kortare kurser.

Till fiolkurser, mer information och bokning i vår e-tjänst

Uppdaterad