Kurser i teater och musikal

Rum för repliker

I Kulturskolan kan du välja mellan ett stort antal teaterkurser på olika nivåer och för alla åldrar mellan 6 och 22 år. Du deltar i grupp där du möter andra och ni inspireras av varandra.

Direkt till vår kurskatalog och anmälan

Kulturskolans teaterkurser utgår framför allt från Vår Teaters metodik som innebär att elevens eget skapande och uttryckssätt är i fokus. För yngre barn är utgångspunkten fritt skapande i lekfulla teaterövningar. För de äldre ingår scenframställning och improvisation. Målet är en föreställning som kan vara skapad av gruppen eller utgå från en text. På teatern finns resurser för kostym, smink, ljud och ljus som på riktiga scener.

Kulturskolans Avancerade Program - KAP

För dig som vill satsa mer inom ditt ämne finns Kulturskolans avancerade program i musik, dans och teater. Det kan bli en start till högre studier i ämnet. Du söker KAP-programmen genom inträdesprov. Antagning sker på våren.

Boka kurs

För att boka en kurs och se detaljer om tid och plats för alla kurser går du till vår kurskatalog och e-tjänst.