Rum för skapande

Under 2016 sökte och beviljades Kulturskolan Stockholm medel från Statens kulturråd, för att nå 1000 fler barn och unga med nya former av samarbeten, utveckla och skapa nya metoder samt öka intresset för vår verksamhet. 2017 har vi nu startat projektet "Rum för skapande" där vi ger barn och unga i stadens ytterstadsdelar möjligheten att möta kulturskolan och prova våra ämnen under skol- och fritidstid.

Syftet med bidraget är att göra verksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta. Vår ansökan till Statens kulturråd handlar om att bli angelägna för fler i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är relativt få som deltar i kulturskolans verksamhet.

Utgångspunkten för projekten är att nå barn och unga genom att öka relationen mellan skolan och kulturskolan. Kulturskolan söker även ett kompletterande bidrag från Statens kulturråd för att fortsätta och fördjupa projekten under år 2018.

Fakta om projektet

Projektet är uppdelat i delprojekt. Fyra delar av projektet har geografiska avgränsningar medan det femte handlar om att nå barn och unga med funktionsnedsättning.

Vad som händer i Rinkeby, Kista, Husby ochTensta

I det största projektet sprids insatser över hela Järvaområdet. Projektet skapar ett antal kostnadsfria kulturskoleplatser i samverkan med ett tiotal skolor i Tensta, Rinkeby, Kista och Husby. Genom avtal med skolorna kan vi erbjuda ca 50-100 platser per skola. Undervisningen sker under terminerna och omfattar olika instrument, kör och sång, dans, drama, musikproduktion samt bild och form. Vi samarbetar också med olika institutioner och organisationer, bland annat Operan. Verksamheten vänder sig främst till åldersgrupper från nio år och uppåt.

Har du frågor om projekten i Järvaområdet?
Kontakta Annika Malmborg, biträdande enhetschef Nord.

E-post: annika.malmborg@stockholm.se
Telefon: 08-508 318 05

Vad som händer i Östberga, Fagersjö, Rågsved och för barn och unga med funktionsnedsättning

Projektet är en satsning i skolor, där barn och unga får tillgång till kulturskolans verksamhet.

I Östberga handlar det om undervisning i gitarr, fiol, dans, teater och cirkus samt ett musikprojekt med årskurs 4.

I Fagersjö genomförs workshops i dans och teater.

I Rågsved införs kulturmix med dans, teater och andra ämnen. Inom projektet finns också samarbeten med andra instutitioner och organisationer, bland annat Dans i skolan (DiS).

Kulturskolans resurscentrum tar kontakt med särskolor och informerar om verksamheten. Vi startar också upp och genomför workshops på särskolor under våren och hösten.

Har du frågor om projekten i Östberga, Fagersjö, Rågsved och för barn och unga med funktionsnedsättning?
Kontakta Anna-Karin Nelzén, enhetschef Syd.

E-post: anna-karin.nelzen@stockholm.se
Telefon: 08-508 465 28

Vad som händer i Skärholmen

Projektet är ett försök att nå ut till nya målgrupper genom att kostnadsfritt erbjuda kulturskolverksamhet i samarbete med skolor, fritids, Fryshuset och dansverksamhet i sim- och idrottshallen i Skärholmen.

Genom projektet vill vi systematiskt berätta, ge smakbitar av kulturskolans verksamhet, fånga upp barn och ungdomars önskemål och öka deltagandet i kulturskolans ordinarie verksamhet.

Har du frågor om projektet i Skärholmen?
Kontakta Björn Ander-Andersson, enhetschef Sydväst.

E-post: bjorn.ander-andersson@stockholm.se
Telefon: 08-508 481 74

Projekt Hässelby-Vällingby

Inom projektet i Hässelby-Vällingby satsar vi på dans och teater i skolor i Hässelby gård och Grimsta. Här skapar kulturskolan en möjlighet för barn och unga att kostnadsfritt delta i kulturverksamhet, i samarbete med skolpersonal och fritidspersonal. De ämnen som vi erbjuder är sådant som skolan bedömt är intressant för eleverna: dans, film sång och möjlighet att skapa egna låtar.

Har du frågor om projektet i Hässelby och Vällingby?
Kontakta Birthe Andersson, enhetschef Väst.

E-post: birthe.andersson@stockholm.se
Telefon: 08-508 420 26

Några exempel på samarbeten

Projektet Rum för skapande har pågått sedan årsskiftet 2017 och många spännande samarbeten har skapats och utvecklats. Nedan är exempel på fyra av många projekt som är igång.

Blåsorkester + rapparen Cleo = sant!

Se filmen

Länk om du vill dela videon;
http://video.stockholm.se/video/17621056/kulturskolan-i-kvarnbyskolan

I Kvarnbyskolan, Rinkeby har barn fått individuell musikundervisning under skoltid och kompletterat det med att spela i orkester. Barnen har själva valt instrument vilket har resulterat i en blåsorkester med cirka 25 barn, som i maj uppträdde på skolan tillsammans med rapparen Cleo. De har även haft workshop tillsammans med rapparen Broder John och orkestern Apocalyptic Brass Collective. Projektet är ett samarbete mellan Kulturskolan Stockholm och Kvarnbyskolan.

Unga i Rinkeby skriver opera

Askebyskolan i Rinkeby, Kulturskolan Stockholm och Operan har i ett spännande samarbete med en klass från Askebyskolan gjort studiebesök på Operan och haft workshop i manusskrivande och opera under flera dagar i maj. Projektet genomförs tillsammans med pedagoger från Unga på Operan.

Rågsvedsbarn bygger och målar

Under åtta veckor har 60 barn på Snösätraskolan i Rågsved tillsammans byggt och målat kulbanor och bollplank på sin skolgård. Projektets leds av Kulturskolan i samarbete med Snösätraskolans fritids.

Rågsvedsbarn bygger och målar

Nycirkus lockar många i Östberga

Se filmen

Länk om du vill dela videon;
http://video.stockholm.se/video/19200608/kulturskolan-stockholm-nycirkus-lockar-manga-i

I Östberga satsar hela stadsdelen på utveckling och trivsel, varpå många olika nätverk har vuxit fram och evenemang planeras. Kulturskolan deltar genom att erbjuda en kurs i nycirkus under tre dagar i juni. Kursen, som är ett samarbete med Dansistan blev en "snackis" i området redan innan kursen hade publicerats i kulturskolans kurskatalog på webben. Kursen är gratis och plats bokas via kulturskolans kurskatalog.