Återanmälan

Om din kurs fortsätter nästa termin och du inte blivit äldre än att du ska fylla 22 år, så kan du återanmäla dig och fortsätta! Återanmälan är öppen mellan 9 maj till och med 9 juni.

Inför varje nytt läsår behöver vi få en bekräftelse från dig om du vill fortsätta.

Under perioden den 9 maj till och med den 9 juni kan du logga in i vår Kurskatalog och kontrollera dina kontaktuppgifter och acceptera din plats. Din reserverade plats väntar på din bekräftelse fram till 9 juni klockan 23.59. Om du inte bekräftar platsen innan dess så förlorar du platsen och den blir ledig för någon annan sökande.

Gör så här: Logga in och bekräfta plats

 1. Logga in via den här adressen
  https://kulturskolan.stockholm.se/loggain

 2. Klicka i den svarta menyn längst upp för "Återanmälan". Du ser då kurser som har en grön knapp. Till dem kan du återanmäla dig. Om du vill återanmäla dig till alla kurser som är förvalda med en grön knapp så kan du gå direkt till steg 3. Om vill välja bort någon kurs och inte återanmäla dig till just den platsen så behöver du först göra det valet innan du går vidare till nästa steg.

 3. Klicka på "Slutför din registrering".

 4. Godkänn villkoren

 5. Kontrollera fälten med uppgifter till "Elev" och "Vårdnadshavare"

 6. Klicka på "Slutför"

 7. Du är nu klar och har återanmält dig.
  En bokningsbekräftelse skickas via e-post. 
  Fakturan skickas till dig per post senare under terminens gång.

  VIKTIGT!
  Notera att ändringar kan komma att ske innan terminsstart. Exempelvis kan läraren behöva byta tid, dag eller sal. Vid förändringar meddelas du via e-post och/eller sms.

Kontaktuppgifter

Frågor om kursen 
Kontakta din lärare.

Hjälp med bokning och återanmälan
Kontaktcenter, telefon 08-508 318 70.

E-post: kulturskolan@stockholm.se

Uppdaterad