Återanmälan

Om kursen erbjuds ytterligare nästa termin, och du inte blivit äldre än att du ska fylla 22 år, så kan du återanmäla dig och fortsätta! Återanmälan är öppen mellan 9 maj till och med 9 juni.

Inför varje nytt läsår behöver vi få en bekräftelse från er om ni vill fortsätta er kursplats.

Vi på Kulturskolan Stockholm har reserverat en plats åt er. Perioden 9 maj till och med 9 juni kan du logga in i vår Kurskatalog och kontrollera dina kontaktuppgifter och acceptera platsen. Din reserverade plats väntar på din bekräftelse fram till 9 juni klockan 23.59. Om du inte bekräftar platsen innan dess förlorar du platsen och den blir ledig för annan sökande.

Gör så här: Logga in och bekräfta plats

 1. Logga in via den här adressen
  https://kulturskolan.stockholm.se/loggain

 2. Klicka i den svarta menyn längst upp för "Återanmälan". Du ser då de kurser som har en grön knapp vid sig och är möjliga att återanmäla sig till. De kurser som går att återanmäla sig till är redan förvalda med en grön knapp och du kan gå direkt till steg 3, om du inte vill klicka för att välja bort någon och inte återanmäla er till just den platsen.

 3. Klicka på "Slutför din registrering".

 4. Godkänn villkoren

 5. Kontrollera fälten med uppgifter till "Elev" och "Vårdnadshavare"

 6. Klicka på "Slutför"

 7. Du är nu klar och har återanmält platsen.
  En bokningsbekräftelse skickas via e-post. 
  Fakturan skickas till dig per post senare under terminens gång.

  VIKTIGT!
  Notera att ändringar kan komma att ske innan terminsstart. Exempelvis kan läraren behöva byta tid, dag eller sal. Vid förändringar meddelas du via e-post och/eller sms.

Kontaktuppgifter

Frågor om kursen 
Kontakta din lärare.

Hjälp med bokning och återanmälan
Kontaktcenter, telefon 08-508 318 70.

E-post: kulturskolan@stockholm.se

Uppdaterad