Om oss

Tre unga elever, en spelar trumma, två spelar marimba.

Kulturskolan El Sistema är en orkesterskola. Vi skapar symfoniorkestrar och utvecklar barn och unga till orkestermusiker.

Vi gör möjligheten till att spela ett instrument lättillgängligt genom att erbjuda lektioner antingen i elevernas skola eller i en annan närliggande skola. Genom samarbete med skolor kan de yngsta eleverna komma till sina lektioner klassvis. Vartefter som de blir äldre tar de allt mer ansvar för sitt instrument och sina lektioner. Cirka 2 000 barn och unga deltar idag i vår undervisning.

Karta över kulturskolan och El Sistemas lokaler
E= El Sistema

Vem kan vara med?

Verksamheten är kostnadsfri och öppen för elever som går i de förskolor och skolor som El Sistema Stockholm samarbetar med. Skolorna finns i Bredäng, Fagersjö, Farsta Strand, Skärholmen, Rågsved, Tensta, Kista, Husby, Vårberg och Rinkeby. För mer information om vilka förskolor och skolor vi samarbetar med, skriv till oss på elsistema@stockholm.se.

Undervisningen

Vid fem års ålder kan man börja musicera med oss och bekantar sig då med rytmer, toner, sång och introduceras för den klassiska musiken. Vår undervisning syftar från början till att träna på att spela i en orkester. I årskurs ett börjar undervisningen i ett orkesterinstrument. Undervisningen bedrivs i huvudsak i skolornas lokaler eller i angränsande lokaler.

Samarbetspartners & evenemang

Verksamheten bygger på ett tätt samarbete med skolor, musikinstitutioner och professionella symfoniorkestrar. Genom ett utbyte med professionella musiker får eleverna viktiga förebilder. Samarbetet med Berwaldhallen, Folkoperan och Kungliga Operan gör även att eleverna bl.a. kan ta del av olika föreställningar.

Dessutom ges regelbundet konserter i egen regi. Dessa hålls lokalt i de olika stadsdelarna. Eleverna konserterar också någon gång per år tillsammans med professionella musiker på Stockholms större scener; till exempel Berwaldhallen och Folkoperan. För mer information om konserter, håll utkik i vårt kalendarium.

Gå till kalendarium

Uppdaterad