El Sistema Stockholm

El Sistema Stockholm är en orkesterskola inom Kulturskolan Stockholm, där barn och unga blir del av en symfoniorkester. Eleverna lär sig att spela ett orkesterinstrument, till exempel fiol, cello, klarinett eller trombon. Cirka 2 000 barn och unga deltar idag i vår verksamhet.

orkester

Vem kan vara med?

Verksamheten är kostnadsfri och öppen för elever som går i de förskolor och skolor som ESS samarbetar med. Skolorna finns i Bredäng, Fagersjö, Farsta Strand, Skärholmen, Rågsved, Tensta, Kista, Husby, Vårberg och Rinkeby. För mer information om vilka förskolor och skolor vi samarbetar med, skriv till oss på elsistema@stockholm.se.

Undervisningen

Vid fem års ålder kan man börja musicera med oss, och bekantar sig då med rytmer, toner, sång och introduceras för den klassiska musiken. I årskurs ett börjar undervisningen i grupp med stråkinstrument och orkester. Alla elever har lektioner två–tre gånger i veckan och varje lektion är cirka 40–45 minuter lång. All undervisning sker i skolornas lokaler eller i angränsande lokaler, och vi säkerställer i samarbete med skolorna att våra elever får hjälp med att komma till sina lektioner.

Samarbetspartners & evenemang

Verksamheten bygger på ett tätt samarbete med skolor, musikinstitutioner, professionella symfoniorkestrar och andra musikskolor. Genom ett utbyte med professionella musiker får eleverna viktiga förebilder. Samarbetet med Berwaldhallen, Folkoperan och Kungliga Operan gör även att elevernabl.a. kan tadel av olika föreställningar. Dessutom ges regelbundet konserter i egen regi. Cirka sju till åtta gånger per år bjuder våra lärare och elever in till Musikträff, med konsert för elevernas familjer, vänner och allmänheten, som hålls lokalt i de olika stadsdelarna. De uppträder också någon gång per år tillsammans med professionella musiker på Stockholms större scener; till exempel Berwaldhallen, Folkoperan och Kungliga Operan.

Mer information

För att få en inblick i vår dagliga verksamhet, följ oss på Instagram och Facebook.

Prenumerera gärna på information om Musikträffar här: http://www.stockholm.se/ElSistema_traffinformation

Alla frågor går bra att e-posta till elsistema@stockholm.se.

 

 

Uppdaterad