Fyrornas teater

Låt era elever i årskurs 4 få chansen att spela teater och närma sig några av Barnkonventions viktiga artiklar tillsammans i Fyrornas teater. Anmälan till läsåret 2022/2023 har nu öppnat.

Anmälan till läsåret 2022/2023 har nu öppnat

Vid tre tillfällen i tät följd på måndagar eller tisdagar under en termin får de deltagande klasserna besök av två teaterpedagoger från Kulturskolan Stockholm. Varje besök är 50-60 minuter långt.

På Fyrornas teater får eleverna pröva på olika lekar och övningar där samarbete och kreativitet växlas. Att spela teater i klassen kan ge ökad trivsel och självkänsla.

De två första träffarna sker i klassrummet och har fokus på:

  • Alla barns rätt till fritid, lek och vila.
    Utifrån Barnkonventionens artikel 31 leder Kulturskolans pedagoger klassen i olika teater- och dramaövningar.

  • Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och bli respekterad för den de är.
    Utveckling av övningarna från den första träffen och introduktion av några nya. Diskussion utifrån artikel 3 och 5 i Barnkonventionen. Eleverna får utrymme för att uttrycka sina tankar och känslor enligt artikel 12 och 13.

  • På den tredje, och avslutande träffen, finns det möjlighet för klassen att besöka Kulturskolan och närmaste teaterlokal.
    Eleverna får visa upp några teaterövningar och improvisationer på en riktig scen.

Klassläraren får tips på övningar att ta arbetet vidare med klassen.

Kontakt och mer information

Kontakta Anna Östlund, samordnare, för mer information och för att göra en intressanmälan till läsåret 2022/2023.
E-post: anna.ostlund@edu.stockholm.se

Uppdaterad