Information om hur Kulturskolan Stockholm behandlar personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny dataskyddsförordning som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR kommer att ersätta den tidigare personuppgiftslagen (PuL).

Lagen innebär att skyddet för dina personuppgifter stärks genom att vi som hanterar dina personuppgifter får ökade skyldigheter i hanteringen av personuppgifter.

Det betyder att vi måste:
  • Ha ett tydligt syfte till hanteringen av dina personuppgifter
  • Ha en laglig grund som styrker användningen av dina personuppgifter
  • Skydda dina personuppgifter så att de inte sprids vidare
Vad är en personuppgift och vilka personuppgifter använder kulturskolan?

En personuppgift är en information som kan knytas direkt till dig som person. Det kan vara ditt namn, ditt telefonnummer, en bild på dig eller din adress. Kulturskolan Stockholm lagrar bland annat följande personuppgifter:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post

Kulturskolan Stockholm lagrar endast uppgifter som krävs för att vi ska kunna hantera bokningar av kursplatser och sköta nödvändig administration kring verksamheten.

Hur hanterar kulturskolan foto, film och ljudupptagning?

I vår undervisning kan vi komma att fotografera, filma eller spela in ljud i undervisningssyfte. Detta material används endast under kursens gång och kommer att raderas efter att kursen avslutats. Vi informerar alltid i förväg om vi fotograferar, filmar eller spelar in ljud för att lagra materialet, om vi önskar publicera något material kommer vi be om ditt samtycke först.

Allmän handling

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR men det är viktigt att du vet att alla handlingar som inkommer till oss blir allmän handling eftersom vi är en kommunal verksamhet och till stor del kommer de att arkiveras i enlighet med arkivlagen.

Vill du veta mer?

Har du frågor om hur kulturskolan behandlar personuppgifter eller vill komma i kontakt med dataskyddsombudet kan du göra det via e-post: dataskyddsombud.kultur@stockholm.se

Vill du återkalla ett samtycke kan du kontakta registraturet via e-post: kultur@stockholm.se

Har du frågor om vår verksamhet kan du ringa 08-508 318 70, eller via e-post: kulturskolan@stockholm.se

Har du synpunkter på vår verksamhet kan du skicka in dessa via e-post: tycktill.kulturskolan@stockholm.se

Uppdaterad