Information om hur Kulturskolan Stockholm behandlar personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation), är en dataskyddsförordning som gäller i hela EU, från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL).

Lagen innebär att skyddet för dina personuppgifter stärks genom att vi som hanterar dina personuppgifter får ökade skyldigheter i hanteringen av personuppgifter.

Det betyder att vi måste:
  • Ha ett tydligt syfte till hanteringen av dina personuppgifter
  • Ha en laglig grund som styrker användningen av dina personuppgifter
  • Skydda dina personuppgifter så att de inte sprids vidare
Vad är en personuppgift och vilka personuppgifter använder kulturskolan?

En personuppgift är en information som kan knytas direkt till dig som person. Det kan vara ditt namn, ditt telefonnummer, en bild på dig eller din adress. Kulturskolan Stockholm lagrar bland annat följande personuppgifter:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Hälsouppgifter i form av läkarintyg

Kulturskolan samlar in och lagrar personuppgifter om dig för att vi ska kunna administrera och utbyta information som berör kursdeltagande samt för att vi ska kunna ta betalt. Vi lagrar också personuppgifterna för att kunna erbjuda de elever som gått en terminskurs en reserverad plats för efterföljande termin.

I händelse av skada eller sjukdom kan vi behöva ta del av ett läkarintyg. Efter att vi tagit del av informationen kommer vi att förstöra läkarintyget.

Så hanterar kulturskolan foto, film och ljudupptagning

I vår undervisning och i samband med föreställningar, konserter, workshops/prova på verksamhet kan vi och besökare komma att fotografera, filma eller spela in ljud. Kulturskolan informerar alltid i förväg om vi fotograferar, filmar eller spelar in ljud för att dokumentera verksamheten och för att lagra materialet. Vi informerar besökare i de fall vi inte vill att man ska fotografera, filma eller spela in ljud. Film, foto och ljudupptagning som spelas in under lektionstid i undervisningssyfte används endast under kursens gång samt som uppspel i anslutning till kursen och kommer att raderas efter att kursen avslutats.Om vi önskar publicera något material kommer vi be om ditt samtycke först. Om material används i våra trycksaker eller i annonskampanjer kommer vi kontakta dig för att skriva avtal om materialets användning.

Allmän handling

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR men det är viktigt att du vet att alla handlingar som inkommer till oss blir allmän handling eftersom vi är en kommunal verksamhet och till stor del kommer de att arkiveras i enlighet med arkivlagen.

Vill du veta mer?

Uppdaterad