Internationella projekt

Genom att söka bidrag från EU kan ungdomar skaffa sig unika erfarenheter och ett livslångt lärande genom att studera och arbeta utomlands. Bidraget täcker resa, kost, logi och fickpengar under vistelsen.

Kulturskolan deltar och samarbetar med flera länder i EU. Som elev har du möjlighet att vara med i de projekt och samarbeten som finns. Det kan exempelvis vara att arrangera en festival, studier, olika former av workshops där ungdomar från andra länder deltar och på så vis ger ett unikt erfarenhetsutbyte över landsgränser. Men det kan också handla om att söka en praktikplats på en arbetsplats i ett annat land.

Om du är intresserad av att veta mer om vilka projekt som är aktuella just nu och eventuellt delta kontaktar du Eva Darell, samordnare för internationella projekt i kulturskolan.

Uppdaterad