bilda på EU-logga, samt två personers ryggtavlor där det står "European Solidarity Corps"

Cultural activities and projects with young people

Cultural activities and projects with young people

Laerke Lundsgaard, Claudia Bottar och Henry Krüger har alla blivit utvalda genom ansökningar och intervjuer bland 50 ungdomar.
De tre blir en extra resurs till kulturskolans medarbetare i det dagliga arbetet och kommer också sprida information om EVS till ungdomar som går på kulturskolan.

Inför starten

För att kulturskolans personal skulle bli väl förberedd inför starten av projektet så anordnades i augusti 2018 två seminarier och en praktisk workshop. Vid dessa tillfällen plockade chefer, teamledare, koordinatorer och projektledare ut förslag på lämpliga uppgifter för volontärerna.

Young people; Laerke, Claudia and Henry

Vad ska Henry, Claudia och Laerke göra?

 • Sprida om EVS till ungdomar på kulturskolan, hålla månadsvisa träffar.
 • Arrangera event som tex "Time2Move" i oktober.
 • Resurs i "I-MoToLe", skriva dokument, dokumentera, deltagarlistor mm, förbereda partnermöte 13-15 maj 2019.
 • Resurs för medarbetare som arbetar med "I-MoToLe"s metoder med nyanlända.
 • Göra film om EVS och kulturskolan, därför ska man åka på EVS!
 • Resurs på enheterna, inför och under event, föreställningar och konserter.
 • Resurs på enheterna med administration, under marknadsföringsveckor och öppna hus.
 • Vara stöd till pedagoger i undervisning.
 • Lära sig svenska.

Youth reporter

Pratbubblor  Blog: Henrys_Experiences_in_Sweden

Fakta om projektet Erasmus+ KA1 EVS

Genom Erasmus+ KA1 EVS söker koordinatorn EU-medel för EVS-volontärernas resa, uppehälle, mat, lokala resor, fickpengar, försäkring och språkkurser. De nationella programkontoren arrangerar utbildningar så kallade "Ankomskurser" för volontärerna för att lära sig om det nya landets normer och kulturer. EVS har funnits sedan 1996.

Genom åren har omkring 75 000 ungdomar gjort volontärtjänst i ett annat europeiskt land.

EVS ska

 • främja ungdomars samhällsengagemang
 • utveckla ungdomars solidaritetskänsla
 • främja ömsesidig förståelsestödja ungdomars engagemang i organisationer
 • stödja organisationer som är verksamma inom ungdomsområdet
 • främja europeiskt samarbete inom ungdomspolitiken

För mer information

Kontaktperson: Eva Darell
E-post: eva.darell@stockholm.se

Erasmus+ projektplattform   Läs mer på projektplattformen för Erasmus+

 Logo Erasmus+ project

Uppdaterad