I-MoToLe

Under två år, 2017-2019, samarbetar Kulturskolan Stockholm med sex andra länder (Frankrike, England, Belgien, Spanien, Portugal och Makedonien) kring hur vi får unga som inte känner till vår verksamhet att bli motiverade och nyfikna på våra aktiviteter. Målgruppen är nyanlända, flyktingar och asylsökande boende i stadens socioekonomiskt utsatta ytterområden.

Projektet I-MoToLe finansieras genom EU-bidrag från Erasmus+ och är kopplat till EU2020-strategin samt kulturnämndens mål att Nyanlända i Stockholm deltar i Stockholms kulturliv.

Ledorden är Nyfikenhet, Utmaning, Erkännande, Kontroll och Samarbete.

Nyfikenhet: Intern motivation ökar när något i den fysiska miljön fångar individens uppmärksamhet (sensorisk nyfikenhet) och när något i aktiviteten stimulerar personen att vilja lära sig mer (kognitiv nyfikenhet).

Utmaning: Människor är mer motiverade när de bedriver mål som har personlig mening, som relaterar till deras självkänsla när prestationsåterkoppling är tillgänglig, och när uppnåendet av målet är möjligt men inte nödvändigtvis säkert.

Erkännande: Att få sin prestation erkänd av andra kan öka den inre motivationen.

Kontroll: Människor vill ha kontroll över sig själva och sina lärandemiljöer och vill bestämma vad de fullföljer.

Samarbete och konkurrens: Inre motivation ökar i situationer där människor blir tillfredsställda av att hjälpa andra och i fall där de kan jämföra sina egna prestationer positivt med andras.

“I” I-MoToLe stands for:

 

I = intrinsic à motivation to learn
I (as a teacher) I motivate my learners to learn
I (as a learner) I’m motivated to learn
I = innovation

I projektet tas nya lärdomar och metoder fram och Metodbanken från Erasmus+ Come Join Us! kommer fortsätta att arbetas med.

Folder om projektet

pdf symbol I-MoToLe pdf

För mer information

Eva Darell, Projektledare
E-post: eva.darell@stockholm.se

Erasmus + Logotype

Uppdaterad