I-MoToLe

Under två år, 2017–2019, samarbetade Kulturskolan Stockholm med sex andra länder (Frankrike, England, Belgien, Spanien, Portugal och Nordmakedonien) kring hur vi får unga som inte känner till vår verksamhet att bli motiverade och nyfikna på våra aktiviteter. Målgruppen var nyanlända, flyktingar och asylsökande boende i stadens socioekonomiskt utsatta ytterområden.

Logotyp I-MoTeLe

Projektet I-MoToLe finansierades genom EU-bidrag från Erasmus+ och var kopplat till EU2020-strategin samt kulturnämndens mål att Nyanlända i Stockholm deltar i Stockholms kulturliv.

Ledorden var Nyfikenhet, Utmaning, Erkännande, Kontroll och Samarbete.

Nyfikenhet: Intern motivation ökar när något i den fysiska miljön fångar individens uppmärksamhet (sensorisk nyfikenhet) och när något i aktiviteten stimulerar personen att vilja lära sig mer (kognitiv nyfikenhet).

Utmaning: Människor är mer motiverade när de bedriver mål som har personlig mening, som relaterar till deras självkänsla när prestationsåterkoppling är tillgänglig, och när uppnåendet av målet är möjligt men inte nödvändigtvis säkert.

Erkännande: Att få sin prestation erkänd av andra kan öka den inre motivationen.

Kontroll: Människor vill ha kontroll över sig själva och sina lärandemiljöer och vill bestämma vad de fullföljer.

Samarbete och konkurrens: Inre motivation ökar i situationer där människor blir tillfredsställda av att hjälpa andra och i fall där de kan jämföra sina egna prestationer positivt med andras.

“I” I-MoToLe stands for:

I = intrinsic à motivation to learn
I (as a teacher) I motivate my learners to learn
I (as a learner) I’m motivated to learn
I = innovation

I projektet togs nya lärdomar och metoder fram och Metodbanken från Erasmus+ Come Join Us! kommer fortsätta att arbetas med.

https://video.stockholm.se/video/49691994/i-motole

https://video.stockholm.se/video/53136232/workshops-in-stockholm-io2-and-io3

Rapporter

Report I-MoToLe Training in Beja, Portugal 18-22 March 2019Report I-MoToLe Training in Beja, Portugal 18-22 March 2019

Folder om projektet

pdf symbol I-MoToLe pdf

Prenumerera på nyhetsbrevet för I-MoToLe

Aktiviteter i projektet

Tillsammans utvecklade vi gemensamma metoder för lärare och pedagoger att använda i arbetet med målgruppen. Genom lokala workshops i varje land, utbytte och prövade vi metoder från projektet.

Fem arbetsprocesser i projektet:

IO 1. Research och analys där intervjuer ingick för att ta reda på den inre motivationen för deltagarna såväl som för pedagoger och lärare.

Analysis IO1 Stockholm researchAnalysis IO1 Stockholm research

IO1 Data Analysis word (alla projektpartners research)IO1 Data Analysis word (alla projektpartners research)

IO 2. Utbyte av befintliga metoder och goda undervisningsexempel.
Kulturskolan Stockholm, Sverige

PDF Working process Stockholm school of the ArtsPDF Working process Stockholm school of the Arts

PDF PP Drama workshop Stockholm school of the ArtsPDF PP Drama workshop Stockholm school of the Arts

PDF IO2 Methods Guidance DramaPDF IO2 Methods Guidance Drama

Two interactive instructions films for IO2.Please use the "cc" button for subtitles.
Dilemma situation:

https://video.stockholm.se/video/44298198/dilemma-situation

Status exercise:

https://video.stockholm.se/video/44296829/status-cards

Agrupamento de Escolas 2 de Beja, Portugal

Autobiography Portfolio

Teaching materialsTeaching materials

Unicef – children refugeeUnicef – children refugee

CVO LBC-NVK Sint-Niklaas, Belgien

IO2 CVO Authorative teacher styleIO2 CVO Authorative teacher style

IO2 CVO Authorative teacher introductionIO2 CVO Authorative teacher introduction

IO2 CVO Authorative teacher textIO2 CVO Authorative teacher text

Power point workshopPower point workshop

Powerpoint presentationPowerpoint presentation

Merseyside Expanding Horizons, UK

PPT Need Analysis MEHPPT Need Analysis MEH

Inpira Plus, Makedonien

Inpsira+ IO2 Engagemnet and motivationInpsira+ IO2 Engagemnet and motivation

Inspira + Evaluation formInspira + Evaluation form

Inspira + Teaching materials complete versionInspira + Teaching materials complete version

Inspira+ Teaching materials EngagementInspira+ Teaching materials Engagement

CEPA Los Llanos, Spanien

IO2 CEPA Powerpoint presentationIO2 CEPA Powerpoint presentation

IO2 CEPA PDF IO2 Los LlanosIO2 CEPA PDF IO2 Los Llanos

Pdf IO2 OverwiewPdf IO2 Overwiew

Pdf IO2 CEPA Freire readingPdf IO2 CEPA Freire reading

Pdf CEPA DynamicsPdf CEPA Dynamics

Pdf CEPA Evaluation formPdf CEPA Evaluation form

ANI-internationbela, Frankrike

Powerpoint Humor as Teaching stylePowerpoint Humor as Teaching style

Workshop IntervalleWorkshop Intervalle

ANI_The use of humourANI_The use of humour

ANI_Brise glaceANI_Brise glace

IO 3. En portfolio där vi samlar pedagogers och lärares personliga, professionella, pedagogiska kompetenser och erfarenheter samt porträtt av deltagarna – vilka är de?

Pdf Learning Diary Agenda PortfolioPdf Learning Diary Agenda Portfolio

  1. Who am I?
  2. Most Relevant Moments
  3. Achievements and Potentialities
  4. Learning outcomes and competences
  5. Relationships skills with others
  6. Project and Goals

https://video.stockholm.se/video/53136248/tree-of-hands

https://video.stockholm.se/video/53136285/silhouettes

IO 4. En handlingsplan med tio rekommendationer tas fram kring förutsättningar, faktorer för framgång och misslyckande, utmaningar och tillvägagångssätt.

PDF Portfolio IO4 CVO-Ten Recommendationer_draft_SE

Imotole mindmap.png

IO 5. Sammanställning av metoder på en interaktiv plattform som pedagoger och lärare kan använda i sitt fortsatta arbete.

Ledorden är: Utmaning Nyfikenhet Kontroll Samarbete & förändringsdrivkraft och Bekräftelse.

I projektet genomfördes fyra transnationella partnermöten och två transnationella utbildningar. Slutligen kom sju parallella slutevent s.k. Multipler Events att äga rum i varje partnerland.

För mer information

Eva Darell, Projektledare
E-post: eva.darell@stockholm.se

Erasmus + Logotype

Uppdaterad