Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för kulturskolan.stockholm.se

Stockholms stad står bakom webbplatsen kulturskolan.stockholm.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.
På den här sidan beskriver vi

  • hur kulturskolan.stockholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen kulturskolan.stockholm.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss genom att skicka mejl. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.
E-post: Info.kommunikation.kultur@edu.stockholm.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta var bristerna finns.

Rapportera brister i tillgänglighet, Stockholms stads startsida

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Hanterbar, tillgänglighet via tangentbord

  • Dokument i formatet pdf som utgörs av exempelvis blanketter som behövs för att "genomföra aktiva administrativa förfaranden", kan ha innehåll som inte är tillgängligt via tangentbord.
  • Övriga dokument i formatet pdf kan ha innehåll som inte är tillgängligt via tangentbord. WCAG 1.3.2 (A).

Slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem fastställdes den 22 september 2020. En extern granskning av tillgängligheten planeras vara genomförd den 30 november 2020. Brister i tillgänglighet planeras vara åtgärdade senast den 30 juni 2021.

Uppdaterad