Tyck till om kulturskolans verksamhet!

Kulturskolan Stockholm är Europas största kulturskola – en fritidsverksamhet med ett brett utbud av kurser inom konstnärliga områden. Vi finns till för dig mellan 6 och 22 år och som är skriven i Stockholms stad.

hjärta av pixlar

För att kulturskolans verksamhet ska kunna fortsätta att utvecklas så behöver vi dina synpunkter. Du kan berömma något, lämna klagomål eller skicka idéer.

Det kan till exempel gälla:
  • Avgifter/fakturaärenden
  • Bemötande
  • Information
  • Lokaler/säkerhet
  • Verksamhet/utbud/öppethållande/aktivitet
  • Teknik
  • Tillgänglighet (funktionshinder)

Hör av dig till oss via e-post!

Uppdaterad