Du som vill återanmäla dig

  • Öppettid

    19 nov 12:00–14 jan 13:00

    Bekräfta gärna så snart du kan!
    Senast 14 januari kl. 13.00

  • Plats

    Bekräfta din plats här:

Var du elev hos oss under höstterminen 2020 och vill fortsätta under vårterminen 2021? Om kursen erbjuds ytterligare nästa termin, och du inte blivit äldre än att du ska fylla 22 år, så kan du återanmäla dig och fortsätta!

Det är i dagsläget svårt att svara på om vi kommer kunna ge kurser i våra lokaler eller om det behöver bli digitalt på distans. 

Vi skjuter på öppnandet av kurskatalogen och ger dig mer tid att återanmäla dig

Då vi just nu befinner oss i en pandemi och inte vet på vilket sätt vi kommer kunna bedriva vår verksamhet under våren, fysikt eller digitalt, så förlänger vi den tid du har på dig att godkänna din reserverad plats.
Du får alltså längre tid på dig att bestämma dig för om du vill fortsätta eller inte. Oavsett vad texten i reservationsbrevet säger, som du fått hem i brevlådan, så har vi nu förlängt tiden till torsdagen den 14 januari. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och planerar för att kunna träffas med avstånd till varandra och hålla god hygien på plats samt endast tillåta symptomfria personer vistas i våra lokaler. Vi rekommenderar dig att bekräfta din kursplats om du vill fortsätta. Visar det sig att kursen måste justeras eller ändras till att exempelvis ges digitalt kan du avboka dig från den fram till och med samma dag, kl. 12.00, som kursen ska starta.

Under perioden 20 och 24 november kommer ett reservationsbrev hem till dig med ett kursplatsnummer. Önskar du fortsätta nästa termin behöver du bekräfta ditt kursplatsnumret på vår hemsida.

Gå till sidan för att bekräfta kursplatsnummer.


Senast den 14 januari klockan 13.00 måste du bekräfta ditt kursplatsnummer – därefter släpps annars denna plats till andra sökande då kurskatalogen öppnar torsdagen den 21 januari kl. 08.00 för nya terminsbokningar.