Du som vill återanmäla dig

  • Öppettid

    22 nov 12:00–29 nov 13:00

    Bekräfta gärna så snart du kan!
    Senast måndag 29 november kl. 13.00

  • Plats

    Bekräfta din plats här:

Var du elev hos oss under höstterminen 2021 och vill fortsätta under vårterminen 2022? Om kursen erbjuds ytterligare nästa termin, och du inte blivit äldre än att du ska fylla 22 år, så kan du återanmäla dig och fortsätta!

Under perioden 22 till 29 november kommer ett reservationsbrev hem till dig med ett kursplatsnummer. Önskar du fortsätta nästa termin behöver du bekräfta ditt kursplatsnumret på vår hemsida.

Kulturskolan inför nya rutiner

När du nu bekräftar din kursplats så kommer du framöver att vara anmäld per automatik från en termin till en ny fram till att kursen slutar eller du fyller 22 år. Detta är alltså sista gången du behöver bekräfta en kursplats för ny terminsstart. Vill du framöver inte gå längre så behöver du istället avanmäla dig från kursen senast kl. 12.00 samma dag som en ny termin påbörjas.

Gå till sidan för att bekräfta kursplatsnummer.


Senast den 29 november klockan 13.00 måste du bekräfta ditt kursplatsnummer – därefter släpps annars denna plats till andra sökande då kurskatalogen öppnar torsdagen den 9 december kl. 08.00 för nya kursbokningar. Då kan du boka vårens kortkurser och våra längre terminskurser.