Viktig information om Corona / Regarding the situation with the Coronavirus

(In English below) Med anledning av det rådande läget kring Coronaviruset vill vi informera om följande: Folkhälsomyndigheten ser nu tecken på samhällsspridning av covid-19 och uppmanar alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga som snuva och halsont, att stanna hemma och undvika sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Kulturskolan som en del av Stockholms stad följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Om du har frågor eller känner dig orolig rekommenderar vi dig att ringa nationella informationsnumret 113 13.
All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Under perioder då influensavirus och annan smitta sprids är det alltid bra att vara extra noga med hygienen; att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansiktet eller ögon, hosta och nysa i armvecket och framförallt, stanna hemma om du har symtom.

För mer information, se gärna stadens hemsida https://start.stockholm

Vänliga hälsningar
Kulturskolan Stockholm

 

Dear parents and guardians!

Regarding the situation with the Coronavirus we would like to inform you the following:

The Swedish Public Health Authority is requesting all with symptom of respiratory as well as a minor cold and a sore throat, to stay at home and avoid social contacts, to avoid the risk of spreading the infection further.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/

Kulturskolan, as a part of Stockholm City, are following the recommendations of the Public Health Authority. If you have questions and concerns we ask you to call the national information number 113 13 which is available day and night. All information that 113 13 is disclosing is verified by the Public Health Authority and other responsible Authority. For more information (in Swedish) please visit the City of Stockholm web page:
http://start.stockholm

During periods where the flu virus and other contagious illnesses spread it is recommended to be extra careful with personal hygiene by washing hands with soap and warm water, avoid touching face and eyes, cough and sneeze in arm fold but foremost stay at home if you have any symptom.

Regards Kulturskolan Stockholm

Uppdaterad