Dansa utan krav - En metod för ungas hälsa

©Kompetenscentrum för kultur och hälsa 2019-2023

Antalet tonårstjejer som upplever nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär växer. Därför vill Kulturskolan Stockholm i samarbete med Region Stockholm bjuda in till ett länsövergripande samarbete som heter "Dansa utan krav". Vi sätter danslusten och rörelseglädjen i fokus. Vi ser det som en långsiktig investering i ungdomars hälsa.

Gubbängsskolan, Hökarängsskolan och Farsta grundskola samarbetar med Kulturskolan Stockholm kring Dansa utan krav. Det är en metod som utformats för att bidra till ökad hälsa för tjejer 13-18 år och som visat sig ge såväl personliga vinster som hälsoekonomiska.

Vem får vara med och dansa?

Grundupplägget bygger på att skolans elevhälsa rekryterar deltagare till dansen, men det kan lika gärna vara en ungdomsmottagning, en fritidsgård eller en BUMM- eller BUP-mottagning – förutsatt att deltagaren bedöms kunna klara av att vara i en gruppaktivitet. I det här fallet kommer dansen att göras i en danslokal i Farsta simhall och i Skärholmens sim- och idrottshall.

Hur går det till?

Dansen utgår från rörelseglädje men innehåller också bl.a. avslappningsmoment och reflektion med fika. Fokus är då inte på hälsotillståndet utan på dansen. De dansinstruktörer som ger dansen är särskilt utbildade i denna metod. Under terminen ges även möjlighet till motiverande samtal med varje deltagare.

Anna Östlund, anställd vid Kulturskola Stockholm, samordnar insatsen och är själv instruktör i metoden. I förberedelsen inför träffarna med tjejerna samlas representanter från skolans skolhälsovård, berörda fältassistenter och ungdomsmottagningar och ges möjlighet att testa på metoden. Inför start är det många som känner till och kan stötta tjejerna så att dom vågar börja. I samråd med fältassistenter, skolsystrar eller kuratorer blir man rekommenderad en plats i Dansa utan krav.

Ett informationsblad finns att ladda hem för att ge till tjejer du möter.
PDF - Dansa utan kravPDF: Dansa utan krav med Kulturskolan Stockholm

Nu har vi utökat till tre dagar i veckan och adderat en ny lokal i Björkhagen

 

Dagar och tider i Björkhagen

Måndagar Yogarummet, Halmstadsvägen 41, Björkhagen.

kl 16-18:30.

Dagar och tider i Farsta

Tisdagar i Farsta simhall.

kl 16:30-18:00

Torsdagar Farsta simhall.

kl 16:30-18:00

Dagar och tider i Skärholmen

Onsdagar Skärholmens simhall.

kl 16:30-18:00

Projektet pågår under hela 2023 och finansieras av utbildningsförvaltningen, Kulturskolan och Idrottsförvaltningen. Kurserna för tjejerna är gratis.

https://www.youtube.com/watch?v=6tuOgJcLmRc

Om "Dansa utan krav"

Så här går det till

En grupp om cirka 12 deltagare träffas två gånger i veckan, på Kulturskolan, under två terminer i en lokal som lämpar sig för dans. Gruppen jobbar med koreografier inom olika dansgenrer men också med avslappningstekniker.

Metod och vetenskapliga studier

Tjejer i tonåren med återkommande psykosomatiska besvär kan förbättra sin hälsa genom att delta i kravlös dans två gånger i veckan, utan fokus på prestation. Metoden bygger på vetenskapliga studier som gjorts av Anna Duberg vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebrolän och Örebro universitet.

Vinster

Kravlös dans i grupp kombinerar pulshöjande fysisk aktivitet, skapande och rörelseglädje. Dansen ger de unga ett tillfälle att uppleva kroppen på ett positivt sätt. Fokus på de egna problemen minskar, istället växer självtilliten och tillhörighet i gruppen. Resultaten pekar på en ökad självskattad hälsa, minskad smärta, trötthet och stress men också minskad användningav smärtstillande medicin. Ofta läggs en grund till fortsatta positiva levnadsvanor. Insatsen ger tydliga hälsoekonomiska vinster eftersom den är billig i förhållande till vinsterna i livskvalitet. Den kan även ge besparingar inom elevhälsan på grund av färre besök hos skolsköterskan.

Kontakt

Anna Östlund, samordnare Kulturskolan Stockholm

anna.ostlund@edu.stockholm.se, 076 123 18 00

Vill du träffa oss och veta mer, bara kom och prova på!

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar Akademiskt Primärvårdscentrum för rekrytering och kvalitetssäkring av aktivitetsarrangörer. Det betyder att vi är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum och kan ta emot personer med ett FaR, Fysisk Aktivitet på Recept.

Uppdaterad