Fysisk verksamhet från 1 april och framåt

Kulturskolan följer rådande rekommendationer. Vi anpassar verksamheten så att vi i så stor utsträckning som möjligt ska kunna mötas så mycket och möjligt där det går. Det är viktigt att vi alla tar ansvar i den pågående pandemin men också värnar våra barn och ungas rätt till en meningsfull fritid. Här följer de riktlinjer som vi har just nu.

Från vecka 13, 1 april, och framåt

Den 25 mars meddelade regeringen att råden om distansundervisning i gymnasiet upphör från 1 april. Det betyder att Kulturskolan Stockholm återgår till ordinarie undervisningsform med fysiska träffar från och med 1 april för alla våra elever. För digitala kurser där kursen bokats som en onlinekurs fortsätter vi digitalt.

Lokala anpassningar kan förekomma och ges då från respektive lärare.

Detta beslut gäller fram till vårterminens slut om inget annat sägs.
Vi följer som vanligt utvecklingen och förändringar kan behövas tas om nya rekommendationer eller restriktioner kommer.

Kontakta din lärare om du har några frågor kring din undervisning.

Information till personer som rest utomlands och kommit åter till Sverige:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige testar sig för covid-19, testar sig ytterligare en gång fem dagar efter hemresan och stannar hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Om personen inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället.

Uppdaterad