Kulturskolan fortsätter att inte hålla större evenemang.

Beslutet gäller tillsvidare och enbart planerade evenemang så som större konserter, föreställningar, uppspel och vernissage.

Kulturskolan följde de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Stockholms stads stadsledningskontor ger. Efter stadsledningens instruktioner har kulturdirektör Robert Olsson tagit beslut om att alla evenemang inom Kulturskolan Stockholm ställs in med omedelbar verkan. Beslutet gäller från och med idag och tillsvidare, men kommer att omprövas. Detta mot bakgrund av de signaler och direktiv som kommit från våra myndigheter. Enskilda evenemang, som följer myndigheternas riktlinjer, kan dock komma att undantas från detta beslut.

För frågor kan du vända dig till den enhet där går och/eller till din lärare.
Se kulturskolan.stockholm.se/kontakt

Uppdaterad