KulturCrew på Kulturskolan – joina oss!

Nu startar Kulturskolan KulturCrew för dig mellan 15–22 år som är sugen på att anordna egna kulturarrangemang. Med stöd av våra handledare får du och ditt crew hjälp att planera och genomföra ett kulturarrangemang som ni gemensamt bestämmer er för.

Varje crew leds av en handledare och består av 5–15 deltagare. Det arrangemang som ni vill genomföra kan vara alltifrån konserter och föreställningar till filmläger eller digitala musikprojekt. Det bestämmer ni! KulturCrew är även en utbildning i ungt entreprenörskap – något som kan vara användbart för dig i flera sammanhang framöver.

Bli framtidens kulturarbetare!

Att vara med i Kulturskolans KulturCrew ger dig kunskap om och erfarenhet inom arrangörskap och entreprenörskap. Du kan delta både för att du vill lära dig mer om just detta, skaffa dig nya erfarenheter eller har en vilja att arbeta inom kulturbranschen i framtiden.

Så här går det till

Vi träffas en gång i veckan, eller när crewet bestämmer sig för att ses, för att lära oss nya saker, spåna idéer, planera arrangemang, besöka olika kulturhus, teatrar, möta professionella kulturutövare och producenter och ta del av olika kulturupplevelser. Du kommer lära dig mer om teamarbete, hur man skapar en inbjudande plats, samarbeten med kulturaktörer och hur man bygger event.

Handledaren för ditt crew kommer på olika sätt att bidra med speciella kompetenser inom teater, orkester, musikproduktion och digitalt skapande.

Bli framtidens kulturarbetare!

Att vara med i Kulturskolans KulturCrew ger dig kunskap om och erfarenhet inom arrangörskap och entreprenörskap. Du kan delta både för att du vill lära dig mer om just detta, skaffa dig nya erfarenheter eller har en vilja att arbeta inom kulturbranschen i framtiden.

Anmäl dig till KulturCrew

Är du sugen på att testa KulturCrew? Anmäl dig till någon av våra handledare nedan. Handledaren kallar därefter till ett första möte där ni tillsammans sätter ramarna och bestämmer tidpunkter för era träffar. Vi bildar grupper om max 15 ungdomar totalt. Att vara med i KulturCrew är kostnadsfritt.

Kontakta någon av våra handledare

Om KulturCrew

Nu kommer KulturCrew till Stockholm! KulturCrew är ursprungligen en modell från Danmark som 2015 togs till Sverige av Riksteatern Skåne och UNGA Musik i Syd som tillsammans ville hitta vägar för att kunna bygga broar till framtidens kulturliv. Sedan dess arbetar kommuner i hela Sverige med modellen. KulturCrew har stöd från Kulturrådet.

Ett KulturCrew är en grupp ungdomar i åldrarna 15–22 år, som är delaktiga i eller ansvariga för olika kulturarrangemang och/eller produktioner. Varje crew leds av en eller flera handledare som guidar, stöttar och processhandleder gruppen att genomföra sitt arrangemang. Syftet med modellen är att utöka befintliga möjligheter för unga att känna sig inkluderade i kulturlivet genom att stödja och uppmuntra det egna skapandet och lärandet av andra. Kultur och eget skapande kan även vara ett sätt att öka förstående för omvärlden, men även att utveckla sin identitet.

Tre korta om KulturCrew

  • Vi vill stärka och synliggöra kulturens betydelse för utveckling och lärande. 
  • Vi vill bidra till att barnkonventionens grundprinciper med fokus på kultur och ung delaktighet uppfylls.
  • Vi bygger broar till framtidens kulturliv!

Uppdaterad