Kulturskolan i storstan

Kulturskolan Stockholm deltar tillsammans med kulturskolorna i Malmö och Göteborg i arvsfondsprojektet ”Kulturskolan i storstan – minskat utanförskap genom samverkan”. Det handlar om utmaningar som finns i storstäderna i syfte att nå större samverkan lokalt och att kulturskolans verksamhet ska nå ut till alla barn och unga i staden, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar.

Projektet har initierats av Kulturskolerådet och syftar till att kulturskolorna i storstäderna ska nå ut bredare och till andra målgrupper tack vare samverkan med andra aktörer som exempelvis föreningar och civilsamhället.

Erfarenhetsutbyte inom teaterämnet 5-6 november 2020

Deltagare via Zoom-möte för konferens

Teaterlärare och teaterassistenter hemmahörande i Stockholm, Göteborg och Malmö samlades i en uppskattad tvådagars-konferens.

Planeringen för detta utbyte har pågått under en lång tid och konferensen har tidigare blivit uppskjuten ett par gånger. Förhoppningen var nu att konferensen skulle kunna ske fysiskt i Malmö, men på grund av de stärkta restriktionerna i alla våra tre städer och regioner fick vi med kort varsel ställa om till en digital konferens. Programmet som till stor del varit upplevelsebaserat med olika workshops fick göras om för att bättre passa det digitala formatet.

Under dagarna presenterade teaterlärarna respektive stads verksamhet med fokus på breddat deltagande, bland annat visade Malmö en film med sin lärarföreställning som de spelar för alla barn i årskurs 1 följt av en dags pröva på-aktiviteter. Stockholms teaterassistenter med Åsa Kalzén och Benny Avér i spetsen gjorde en presentation av hur de arbetar och tänker kring teaterproduktioner. Teaterpedagogen Hanna Håkansson från Göteborg presenterade sin mastersuppsats "Teater/drama - en del av kulturskolan?" som bland annat tar upp frågor om vad som kan krävas för att teater - som är både en konstform, ett verktyg och en metod och dessutom har tidskrävande processer och höga lokalbehov – ska kunna bli en hållbar verksamhet i kulturskolan.

Utifrån de olika presentationerna blev det många intressanta och givande diskussioner. Känslan av att vi är många och att vi står inför liknande utmaningar var stark hos deltagarna och ett fortsätt utbyte mellan städerna kommer att fortgå även efter projektets slut.

För frågor kring projektet eller vid intresse av samverkan med kulturskolan kontakta projektets samverkansstrateg i Stockholm: viveka.vidhammer@edu.stockholm.se

Kulturskolerådets hemsidaMer om projektet på Kulturskolerådets hemsida

Logotyp Arvsfonden       Logotyp Kulturskolerådet

Uppdaterad