Vi erbjuder tillfälligtvis enbart digital undervisning

Kulturskolans uppdrag är att ge stockholmare mellan 6 och 22 år en meningsfull fritid. Efter att vi sett ett snabbt lägre deltagande i vår verksamhet i mars månad gick vi från och med 30 mars över till tillfällig digital undervisning. Detta för att använda våra resurser på bästa sätt så att så många barn och unga får en meningsfull fritid.

[Sidan uppdateras löpande]

Om hur undervisningen går till

Läs mer om hur vi rent praktiskt går tillväga under vår tillfälliga digitala undervisning

Här får du nyttiga tips på sådant som kan vara bra att veta, eller om du behöver mer information för att kanske felsöka om du exempelvis har problem att ladda ner delade filer eller ska delta i ett online-möte. Du får också generella tips på bra saker att veta då du som deltagare nu får hänga med på våra digitala tillfällen.

Hur länge kommer kulturskolan att enbart undervisa digitalt?

För de elever som går terminslånga kurser under våren 2020 så genomfördes övergången till digital undervisning efter att cirka åtta tillfällen hade genomförts. Det betyder att cirka fyra tillfällen återstod av antalet utlovade tillfällen för vårterminen. Dessa kommer att erbjudas digitalt.

Du som elev har fått detaljerad information från den enhet och kulturskola i den stadsdel du går, om hur just din undervisning sker efter vår tillfällig digital övergång.
Mer information ges löpande från din lärare.

Sommarkurser 2020

Sommarens kortkurser planeras att genomföras efter riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, Stockholms stad och kulturförvaltningen.
Mer information presenteras här löpande när vi har konkret fakta och beslut.

Höstens kurser 2020

Höstens kurser hoppas vi kunna genomföra i våra egna lokaler,  men mycket möjligt även kunna erbjuda digitala distanskurser som alternativ i viss mån för den som så önskar det.
Mer om detta när vi öppnar vå kurskatalog för bokning till höstens kurser.

Vad gäller just nu?

Allt undervisning fortsätter tillfälligt digitalt för den som går en terminskurs för våren 2020.

Från den 30 mars har Kulturskolans undervisning övergått till digital form och genomförs istället som distansundervisning, d v s den har inte ställts in. Distansundervisning innebär att läraren förmedlar lektionsinnehållet digitalt. Lektionen genomförs inte på plats i våra lokaler. Fjärrundervisning via videomöte är inte obligatoriskt för lärarna, utan kan ske på andra digitala sätt. Detta är i överensstämmelse med de rekommendationer som under rådande förhållande gäller för undervisning.

En elev som väljer att säga upp sin plats under pågående termin kommer inte få avgiften återbetalad eller reducerad. Detta innebär att eleven inte längre är aktiv och heller inte har kvar sin plats i Kulturskolan Stockholm. Ordinarie betalningsvillkor gäller.

Betalningsvillkor

Faktura skickas hem inom två månader efter terminsstart. Fakturan ska betalas innan förfallodatum, inom 30 dagar. Därefter överlämnas fordran till inkasso. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.
OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Sjukdom eller skada

Vid sjukdom/skada kan platsen sägas upp utan avgift mot uppvisande av läkarintyg. Detta innebär att eleven inte längre är aktiv och heller inte har kvar sin plats i Kulturskolan Stockholm. Läkarintyget skickas till: Kulturförvaltningen, Kulturskolan Stockholm, Box 8100, 163 08 Spånga.

Inställd kurs eller ändrad tid för kurs

Ställs en kurs in, har du rätt att avboka platsen utan avgift. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avboka kursen utan avgift. Detsamma gäller om Kulturskolan ändrar dag eller tid för kursen och du inte längre kan delta.

För frågor och mer information

För frågor kring övergången och avgiftshantering kan du kontakta den enhet där eleven går.
Se sidan "Kontakta oss"

Vad gäller angående El Sistemas verksamhet

El Sistema Stockholm, vars verksamhet genomförs i grundskolan på skoltid, fortsätter sin verksamhet både i grundskola och i kulturskolans egna lokaler så länge grundskolan fortsätter hålla öppet. Om grundskolan stänger kommer El Sistema Stockholm att pausa all sin verksamhet så länge som grundskolan håller sina lokaler stängda.

Vad gäller vid kulturköp

Kulturköp, som är ett samarbete som genomförs ute på skolor, fortsätter så länge grundskolornas lokaler är öppna.

Uppdaterad