Tyck till om oss i den årliga kundundersökningen

Vi på kulturskolan vill hela tiden bli bättre och att du som elev trivs hos oss. Därför behöver vi få veta vad du som går hos oss tycker om undervisningen och lektionerna.

Du som går, eller nyligen har gått en kurs på kulturskolan, kommer den 12 oktober att få ett mail med en länk till en enkät från undersökningsföretaget Alice Survey AB  från adressen "noreply@alicesurvey.se".

Enkäten tar ett par minuter att besvara och vi hoppas att du vill delta. Du kan delta och svara på enkäten fram till 18 november då den stänger.

Alice Survey AB följer kraven i EU-förordningen GDPR. Alla personuppgifter kommer att anonymiseras i samband med att enkäten stängts och avrapporterats.

Uppdaterad