Anpassat "Öppet hus" 20 januari

Bildcollage av olika kulturskoleaktiviteter
  • Öppettid

    20 januari

  • Pris

    Gratis!

  • Plats

    Online och ute på skolor

Med anledning av den kraftigt ökade smittspridningen av covid-19 i Region Stockholm kommer inte Kulturskolan erbjuda något traditionellt fysiskt "Öppet hus" i våra lokaler. 20 januari står dock kvar som en inspirationsdag då vi gör skolbesök och som alltid finns på plats via mejl och telefon samt i våra sociala mediekanaler för att ta emot samtal och stötta med vilka kurser som kan passa ert barn.

Kulturskolan bedömmer tillsammans med Region Stockholm, Smittskydd Stockholm och utbildningsförvaltningen att det i dagsläget inte ska genomföra skolföreställningar i Kulturskolans lokaler i januari där vi samlar barn och unga från olika områden.

Kulturskolans personal kommer, efter att skolorna genomfört risk- och konsekvensanalyser, istället kunna besöka skolor och på ett smittsäkert sätt genomföra inspirerande kulturbesök i en större samlingslokal på skolan som exempelvis en aula.

Följ oss i sociala medier

Centrala konton

Lokala enhetskonton i respektive stadsdel