Riktlinjer för uppstart våren 2022

Pandemin är inte slut och det påverkar oss alla fortsatt. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har kommit med nya riktlinjer den 20 januari. Dessa gäller fram till och med att nya direktiv ges. Vi har här samlat hur de nya riktlinjerna påverkar Kulturskolans verksamhet.

Kulturskolans ordinarie kursverksamhet startar den 24 januari 2022 och planen är att den ska vara i fysisk form.

Kulturskolans verksamhet fortsätter alltså som tidigare. Det finns inget som säger att vi inte ska träffas, men det är viktigt hur vi träffas och varför. Där det går att genomföra aktiviteter online kan vi med fördel göra det. Där det finns behov av fysiska träffar så samlas vi säkert.

Ordinarie verksamhet

 • Du får bara komma till oss om du känner dig helt frisk från symptom. Du ska även stanna hemma om någon i din familj testat positivt för Covid-19. Om deltagare kommer till kulturskolans verksamhet och uppvisar symptom på Covid-19 kommer vårdnadshavare kontaktas. 
 • Medföljare ska så långt det går att lämna, hämta och vänta utanför våra lokaler för att undvika trängsel inne i lokalerna.
 • För att undvika trängsel ber vi dig komma in strax innan kursen ska börja och lämna när kursen slutat för dagen.
 • Tvätta händerna när du kommer och innan du lämnar.
  Handsprit och tvål finns att använda.
 • Håll avstånd till andra.

Så träffas vi säkert vid evenemang

 • Du ska alltid stanna hemma vid symptom.
 • Håll avstånd till andra.
 • Var ute i god tid för att undvika trängsel.
 • Håll god handhygien. Vid evenemang inomhus ges möjligheter till handtvätt med tillgång till handsprit, tvål och pappershanddukar.
 • Följ de vidtagna smittskyddsåtgärderna som förmedlas av personal och från skyltmaterial på plats. Det kan vara hur ni ombedes vänta utanför med avstånd, gå in och ut i lokalen på ett säkert sätt samt sitta på anvisade platser.

Evenemang genomförs med lokala förutsättningar

Vi ska planera utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar. Kulturskolan har därför fyra val för att genomföra föreställningar, evenemang och vernissage:

 1. Digitalt utan publik. 
  Vi spelar då in för att dela film via länk eller livesänder.

 2. Utomhus. 
  Inga restriktioner om antal i publik men delta säkert, se punkter ovan.

 3. Med max antal 100 personer gemensamt inomhus.
  Från och med 14 januari måste alla deltagare vid arrangemang på fler än 20 deltagare sitta ner och deltagarna ska delas upp i sällskap om maximalt åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen. Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg från 14 januari 2022 till övrig reglering.

  För att kunna hålla antalet personer till under 100 kommer biljetter att delas ut. Vi anpassar antalet biljett kopplat till respektive elev så det blir lika för alla. Information ges inför respektive lokalt evenemang. Notera att vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande deltagare om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.

 4. Större evenemang med fler än 100 personer inomhus.
  Från och med 14 januari måste alla deltagare vid arrangemang på fler än 20 deltagare sitta ner och deltagarna ska delas upp i sällskap om maximalt åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen. 

  Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg från 14 januari 2022 till övrig reglering.
  Generellt gäller sedan tidigare att Covidbevis ska uppvisas eller att personer utan covidbevis följer restriktioner som ges på plats. Det kan innebära att sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och att antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer.Information ges inför respektive lokalt evenemang.

Hur vi bidrar till minskad smittspridning (Folkhälsomyndigheten, Nytt fönster)

Uppdaterad