Detta gäller när vi nu återgår vi till fysisk undervisning på plats i våra rum och salar

Från och med terminsstart 31 augusti kommer vi att träffas fysiskt i våra rum och salar på skolor och i kulturskolans egna lokaler. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför är det några saker du som hämtar och lämnar, samt du som deltar, bör tänka på.

Vi längtar till att åter få träffas och vi har nu anpassat vår verksamhet till rådande situation och de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten.

Vi anpassar gruppernas storlek så det ska fungera i förhållande till rummens storlek där vi ska kunna hålla avstånd mellan varandra hela tiden. Vi inför rutin för god hygien med nytvättade händer samt tillåter endast närvaro av symptomfria (hosta, snuva, feber) personer. Lokalerna anpassar också möblering och utrustning till rådande rekommendationer kopplat till respektive inriktning.

Här kommer fyra viktiga punkter att tänka på för att allt ska fungera så bra som möjligt då vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

1. Vårdnadshavare/medföljare måste hämta och lämna utanför våra lokaler

Vi måste begränsa antalet personer som vistas i våra lokaler för att kunna hålla avstånd. Endast personal samt barn och unga som ska delta i kursverksamhet får därför komma in. Ska du hämta eller lämna ber vi dig vänta utanför våra lokaler.

2. Vänta utanför vår lokal tills det är din tur

För att undvika trängsel ber vi dig som ska gå kurs att gå in i lokalen och till ditt rum strax innan kursen ska börja och lämna när kursen slutat för dagen. Väntar du på någon kompis får du göra det utanför våra lokaler.

3. Tvätta händerna direkt när du kommer

Tvätta händerna noga med tvål och varmt vatten innan din lektion börjar.

4. Stanna hemma när du är sjuk

Det är viktigt att stanna hemma även om du bara är lite sjuk. Till exempel om du har hosta, är snuvig eller har ont i halsen. Stanna hemma i två dagar efter att du blivit helt frisk.Om du känner att du blir hängig under dagen, prata med en vuxen så att hen kan se till så att du får komma hem och vila.

Som sagt; vi längtar till att vi nu ska få komma igång igen i våra kulturskolerum och salar. Tillsammans ska vi klara det här!

Person med hjärta

Uppdaterad