Kulturköp

Kulturskolan Stockholm erbjuder verksamhet inom sång, musik, dans, teater, konst och media. Om ni har egna önskemål kan vi skräddarsy kulturköp som passar just er.

Priser (per pedagog)

Terminskostnad, 60-minuters lektioner/vecka: 35 000 kronor/termin Terminskostnad, 120-minuters lektioner/vecka: 44000 kronor/termin Terminskostnad, 180-minuters lektioner/vecka: 52 000 kronor/termin

En 40-minuters lektion: 2 800 kronor
En 60-minuters lektion: 2 800 kronor
En 90-minuters lektion: 4 300 kronor
En 120-minuters lektion: 4 800kronor

Kulturskolans lokaler

Kulturskolan har lokaler för kulturella aktiviteter, till exempel teaterscener, danssalar, bild och formsalar och många undervisningslokaler för musik (inklusive instrument).

Vid "Kulturköp" kan undervisningen ibland förläggas i Kulturskolans egna lokaler – kostnaden diskuteras med respektive enhetschef. Lokalerna finns också tillgängliga för uthyrning till skolornas egna aktiviteter.

Nu når vi ännu fler barn och unga i Stockholms stad

Under 2016 sökte och beviljades Kulturskolan Stockholm medel från Statens kulturråd, för att nå 1 000 fler barn och unga med nya former av samarbeten, utveckla och skapa nya metoder samt öka intresset för vår verksamhet.

Uppdaterad