Kulturköp

Kulturskolan Stockholm erbjuder dig som vill köpa in kulturaktiviteter många möjligheter – inom sång, musik, dans, teater, konst och media. Om din organisation har egna önskemål så kan vi skräddarsy kulturköp som passar just er.

Priser (per pedagog)

Terminskostnad, 60-minuters lektioner/vecka: 35 000 kronor/termin Terminskostnad, 120-minuters lektioner/vecka: 44000 kronor/termin Terminskostnad, 180-minuters lektioner/vecka: 52 000 kronor/termin

En 40-minuters lektion: 2 800 kronor
En 60-minuters lektion: 2 800 kronor
En 90-minuters lektion: 4 300 kronor
En 120-minuters lektion: 4 800kronor

Kulturskolans lokaler

Kulturskolan har lokaler för kulturella aktiviteter, till exempel teaterscener, danssalar, bild och formsalar och många undervisningslokaler för musik (inklusive instrument).

Vid "Kulturköp" kan undervisningen ibland förläggas i Kulturskolans egna lokaler – kostnaden diskuteras med respektive enhetschef. Lokalerna finns också tillgängliga för uthyrning till skolornas egna aktiviteter.

Uppdaterad