Kulturköp

Kulturskolan Stockholm erbjuder verksamhet inom sång, musik, dans, teater, konst och media. Om ni har egna önskemål kan vi skräddarsy kulturköp som passar just er.

Priser (per pedagog)

Terminskostnad, 60-minuters lektioner: 14 200 kronor.
Terminskostnad, 40-minuters lektioner: 9 500 kronor.
En 60-minuters lektion: 950 kronor.
En 40-minuters lektion: 675 kronor.

Kulturskolans lokaler

Kulturskolan har lokaler för kulturella aktiviteter, till exempel teaterscener, danssalar, bild och formsalar och många undervisningslokaler för musik (inklusive instrument).

Vid "Kulturköp" kan undervisningen ibland förläggas i Kulturskolans egna lokaler – kostnaden diskuteras med respektive enhetschef. Lokalerna finns också tillgängliga för uthyrning till skolornas egna aktiviteter.

Nu når vi ännu fler barn och unga i Stockholms stad

Under 2016 sökte och beviljades Kulturskolan Stockholm medel från Statens kulturråd, för att nå 1 000 fler barn och unga med nya former av samarbeten, utveckla och skapa nya metoder samt öka intresset för vår verksamhet.

Uppdaterad