Skapande skola

Bild på elevers siluetter på en scen.

Vi har under många år bland annat haft nära samverkan med stadens skolor. Genom att integrera skapande ämnen i undervisningen kan nya vägar till lärande utvecklas. Kulturskolans pedagoger kan exempelvis bli en resurs i arbetet med "Skapande skola".

Skapande skola

Inom ramen för Skapande skola erbjuder Kulturskolan många olika alternativ. Erfarna kulturpedagoger arbetar fram en dans-, musik- eller teaterföreställning tillsammans med eleverna.

Exempel på Skapande skola

  • Tvåornas kör
  • Fyrornas teater
  • Musikal, orkesterspel, värdegrundsarbete
  • Temaarbete som redovisas i form av dans eller teater
  • Iscensättande av historiska händelser
  • Digitalt berättande och film med kulturskolans mediecenter Unga berättar

Kontakta kulturskolans enhetschef i ert område och samtala kring er skolas behov av skapande verksamhet.

Kulturskolan Stockholm erbjuder dig som vill köpa in kulturaktiviteter många möjligheter – inom sång, musik, dans, teater, konst och media. Om din organisation har egna önskemål så kan vi skräddarsy kulturköp som passar just er.

Uppdaterad