Skapande skola

Bild på elevers siluetter på en scen.

Vi har under många år bland annat haft nära samverkan med stadens skolor. Genom att integrera skapande ämnen i undervisningen kan nya vägar till lärande utvecklas. Kulturskolans pedagoger kan exempelvis bli en resurs i arbetet med "Skapande skola".

Skapande skola

Inom ramen för Skapande skola erbjuder kulturskolan många olika alternativ. Erfarna kulturpedagoger arbetar fram en dans-, musik- eller teaterföreställning tillsammans med eleverna.

Exempel på Skapande skola

  • Musikal, orkesterspel, värdegrundsarbete
  • Temaarbete som redovisas i form av dans eller teater
  • Iscensättande av historiska händelser
  • Digitalt berättande och film med kulturskolans mediecenter Unga berättar

Kontakta kulturskolans enhetschef i ert område och samtala kring er skolas behov av skapande verksamhet.

Kulturskolan Stockholm erbjuder verksamhet inom sång, musik, dans, teater, konst och media. Om ni har egna önskemål kan vi skräddarsy kulturköp som passar just er.

Uppdaterad