Pedagogiskt material

Här hittar du filmer som vi gjort för att gå igenom olika delar i filmskapande. De är tänkta för dig som ska delta eller har deltagit i en workshop med oss. De kan även användas av dig som sprida kunskap om filmskapande.

Filmerna har tagits fram i samarbete med ungdomar ur vår verksamhet. De handlar om bildutsnitt, perspektiv, kamerarörelser och cut out animation.

Bildutsnitt, perspektiv, kamerarörelser - lång version (cirka 4 minuter)
Den här filmen går igenom bildutsnitt, perspektiv och kamerarörelser vilka alla är grundläggande delar inom filmskapande. Längre ner hittar du en kortare version samt en film för respektive del.

https://www.youtube.com/watch?v=3m2z9bSgi1E&list=PL6RKPfCfv9gB0W7cT_6Ua6LZR3QacRY9s&index=4

Bildutsnitt, perspektiv, kamerarörelser - kort version (cirka 2 minuter)

https://www.youtube.com/watch?v=Kxkr-0p1OLI&list=PL6RKPfCfv9gB0W7cT_6Ua6LZR3QacRY9s&index=0

Bildutsnitt

https://www.youtube.com/watch?v=jJQ47h31i3Y&list=PL6RKPfCfv9gB0W7cT_6Ua6LZR3QacRY9s&index=3

Perspektiv

https://www.youtube.com/watch?v=mOtP95JukOw&list=PL6RKPfCfv9gB0W7cT_6Ua6LZR3QacRY9s&index=2

Kamerarörelser

https://www.youtube.com/watch?v=3m2z9bSgi1E&list=PL6RKPfCfv9gB0W7cT_6Ua6LZR3QacRY9s&index=4

Cut out animation
Den här filmen visar grunderna i att göra en animation med cut out teknik.

https://www.youtube.com/watch?v=zJOw_zaKmH8&list=PL6RKPfCfv9gB0W7cT_6Ua6LZR3QacRY9s&index=5

Uppdaterad