Om Unga Berättar

Unga Berättar är en verksamhet i kulturskolan där vi utgår från barn och ungas eget skapande, kreativitet och delaktighet genom det egna berättandet. Det kan vara i form av en film, animation, foto eller med digitalt berättande.

Vi har funnits sedan 2006 och jobbar oftast i projektform i samarbete med institutioner, myndigheter, skolor och museer. Här hittar du exempel på olika projekt: Projekt och uppdrag

En bra och grundläggande metod, som vi har använt oss mycket av för att lyfta barn och ungas röster i olika sammanhang, är digitalt berättande. Det är enkelt beskrivet ett bildspel, där en berättarröst följer bilderna. Personen som skapar en digital berättelse börjar med att skriva ner sin historia, den ska vara ur ett "jag"-perspektiv och helst inte mer än en minut lång.

Filmexempel på en digital berättelse

https://www.youtube.com/watch?v=oJMpysg1iW8&feature=youtu.be

Följ oss på:

Uppdaterad