Kulturstöd för unga

Vi är coacher till kulturstöd för unga. Hör av dig om du är mellan 10 och 25 år, skriven i Stockholms stad och vill genomföra ett projekt.

Det kan vara en utställning eller en konsert och du kan söka kulturstödet på
10 000 kronor för att genomföra ditt evenemang. Vi kan hjälpa dig med din ansökan samt med tips och kontakter under projektets gång.

  stockholm.se/kulturstodforunga

  Allmän information om kulturstöd

Uppdaterad