Projekt och uppdrag

Varje år genomför vi ett flertal olika projekt för att skapa ett större sammanhang för deltagarnas berättelse. Vi har under åren byggt upp ett rikt nätverk av skolor, museer och andra organisationer. Dessa samarbeten möjliggör att fler kan ta del av berättelserna.

Under 2016 har vi samarbetat med bland annat Liljevalchs, Stockholms stadsmuseum, Rädda barnen, MUCF, Regeringskansliet, Landskapslaget, Barnombudsmannen, Public Service-bolagen, Medelhavsmuseet, Män för jämställdhet, Ersta vändpunkten, Södermalms socialförvaltning, Punkt Medis, Föreningen film- och mediepedagogik samt stadsdelsförvaltningen i Skarpnäck och Spånga/Tensta.

Några exempel:

Regeringskansliet

Tecknat svart får

Från Regeringskansliet har vi fått i uppdrag att synliggöra ungas erfarenheter när det gäller samhällets arbete med unga som barken arbetar eller studerar. Det har vi gjort i form av workshops i digitalt berättande. Vi har träffat deltagare från Stockholm, Malmö och Åmotfors/Eda.

Rädda Barnen

Projektet syftar till att lyssna in icke-normativa ungdomars röster (till exempel ungdomar som ratificeras eller identifierar sig som HBTQ-personer) och om det bemötande de har fått av socialtjänst på grund av anmälningar om våld i hemmet/våld i relationer. Deras digitala berättelser kommer att ligga till grund för en bok som ges ut under våren 2017.

Jag vill verkligen tacka er så himla mycket för ert superfina jobb med våra ungdomar på workshoparna i förra veckan!!! Det blev så himla fina filmer tack vare ungdomarna och era skills! Det känns som en stor ära att få förvalta och lyfta dessa berättelser för att göra skillnad för fler barn och unga.

- Dolori Marinovic - socionom, Rädda Barnen

Sommarjobb i Skarpnäck och Tensta

Unga berättar i Bagarmossen

Under handledning av Unga Berättar fick trettio ungdomar från Bagarmossen och dess närområde uppföra två muralmålningar i Bagarmossens Centrum.

I samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och Stockholmshem pågick projektet i sex veckor och ungdomarna fick i sitt arbete skapa förlagor, skisser och välja hur väggarna skulle gestaltas och därefter uppföra målningarna.

Muralmålningarnas motiv är en blandning av ungdomarnas egna bilder av sitt område och bilder skapade utifrån intervjuer med invånare i stadsdelen.

Film från sommarjobb Skarpnäck

Se film från sommarjobb Skarpnäck

Tensta film

Sommarjobbare i Tensta

Under tre veckor genomförde vi ett filmsommarjobbsprojekt i Spånga-Tensta. Utgångspunkten var "Film som verktyg för förändring". Ungdomarna lärde sig att genomföra ett projekt från idé till verklighet och fick erfarenhet som filmarbetare. De skrev manus, jobbade med intervju- och filmteknik, produktion och redigering. Filmerna visades bland annat i vårt tält på We Are Sthlm-festivalen.

3 filmer från Tenstaprojektet

Filmen "Varför" av Hana Meygag, Chanda Bhuddi och Fadumo Warsame.

Se filmen "Varför" på YouTub

 

Filmen "Jag är Ruhollah" av Ruhollah Rezai, Madona Al-Khameesi, Mert Ali, Ali Alsahlani, Karl Jansson, Oskar Laestander och Haybe Haybefarah.

Se filmen "Jag är Ruhollah" på YouTube

 

Filmen "Inte Mitt Fel" av Jasmin Hakimi, Maja Jonsson, Caroline Jungefalk, Lisa Törnbrant och Josefine Wennergren.

Se filmen Inte Mitt Fel på YouTube

Tensta projektledarskola för tjejer

Projektledarutbildning för tjejer i Tensta

Tolv tjejer från Spånga-Tensta har haft i uppdrag att skapa ett eget aktivitetstält under We Are Sthlm-festivalen i Kungsträdgården. De har tillsammans med handledare från Unga Berättar planerat, arrangerat och genomfört festivalaktiviteten.

Syftet med projektet är att ge stadens unga möjlighet att själva få skapa och arrangera aktiviteter riktade till andra ungdomar. Detta för att förhoppningsvis skapa fler relevanta och demokratiska evenemang och aktiviteter för Stockholms unga samt ge dem en erfarenhet av projektledning.

Filmen Kärlekstältet

filmen Kärlekstältet på YouTube

 

Sverige Berättar

Sverige Berättar

Ett av våra nationella samarbeten är Sverige Berättar, ett arvsfondsfinansierat projekt som genomförs tillsammans med Kroatiska Riksförbundet, Riksteatern och Studiefrämjandet.
Sverige Berättar fokuserar på mötet med det nya landet och vill beskriva 1960- och 1970-talens arbetskraftsinvandring från barns och ungas perspektiv idag, men även samla berättelser från barn som idag är på flykt och har kommit till Sverige. Detta görs med hjälp av digitala berättelser och workshops runtom i landet.

Projektet Sverige berättars hemsida

Uppdaterad