Unga Berättar

Vi på Unga Berättar är en verksamhet inom Kulturskolan Stockholm. Vårt mål och det vi arbetar särskilt kring är att stärka barn och ungas delaktighet i samhället. Detta gör vi genom att ta fram och leda pedagogiska projekt tillsammans med beställare och samverkansparter. Metoderna vi använder de skiftar, men vi utgår alltid från den personliga berättelsen och ungas egna uttryck. Hos oss ges utrymme åt barn och ungas röster genom konstverk, filmer, fotografier, poddar och andra kreativa uttryck. Våra deltagare involveras i hela processen, från planering till färdig produkt.

Uppdaterad