Offentlig konst

Under handledning av Unga Berättar har barn och unga sedan 2014 varit med och format stadsbilden genom olika tora offentliga konstverk. Dessa har främst skapats av feriearbetande ungdomar på uppdrag av olika stadsdelsförvaltningar i samråd med Trafikkontoret. Andra beställare finns också och metoden har även använts för privata verk. Använd menyn till höger för att läsa mer och se bilder från våra olika verk runtom i staden.

Uppdaterad