First class to memories

Det kollektivt skapade verket tar avstamp i temat minnen. First class to memories är att betrakta som en gestaltning av konstnärernas individuella minnen, med en ambition om att generera nya, kommande minnesbilder för stadsdelens invånare och besökare.

Uppdaterad