Mitt Hagsätra

Med uppdraget att illustrera sitt närområde har 15 feriearbetande ungdomar sammansatt ett kollage av olika berättelser, vilka sedan har målats direkt på tunnelns väggar. Motiven i den permanenta installationen varierar, men med den gemensamma nämnaren att det som skildras: föremål, platser, karaktärer, och ungdomarnas egna intressen alla återkopplar till stadsdelsområdet. Här ses allt från godisautomaten, och björkarna, till den äldre damen som handlar tillhöra allas Hagsätra.

Uppdaterad