Mitt Östermalm

15 sommarjobbande ungdomar i åldrarna 16-19 år har vävt samman sina egna tankar och intervjuer med Östermalmsbor för att tolka sitt närområde. Med hjälp av fotografier som förlagor har illustrationer sammanställs och sedan målats på pelarnas gråa betongfundament. Platsen för utsmyckningen valdes i samråd med stadsdelsområdets boende.

Uppdaterad