Porträtt

Genom workshops i mötesplatsens lokaler i Fagersjö, har barn, ungdomar och seinorer från trakten med omnejd fått skapa digitala bilder, vilka sedan tryckts på 30 stycken plåtar. Illustrationerna utgör två separata kollage, vilka fästs direkt på de inre tunnelväggarna. Projektet är en del i arbetet med att öka tryggheten i stadens offentliga rum, samt låta medborgare själva vara delaktiga i gestaltningen av sin omgivning.

Uppdaterad