Dansmix

Lär dig att dansa med våra erfarna och välutbildade danslärare. Vi har lektioner i dansmix för nybörjare och för mer avancerade elever.

Här får eleven prova på olika dansstilar som exempelvis balett, jazz, street, modernt och danser från andra delar av världen. Ämnesfokus beror på vilken pedagog som undervisar. Eleven får lära sig grunderna och utveckla sitt eget sätt att uttrycka sig. Enkla danssteg sätts ihop till olika danskombinationer. 

Som elev i kulturskolan får du själv vara med och påverka innehållet i dina lektioner. Tillsammans med din lärare får du hjälp att utveckla din konstnärlighet och teknik. Vi arbetar föreställningsinriktat.

Kulturskolans kurser äger rum i våra egna lokaler eller i Stockholms skolor. Kurserna ges per termin och antal elever per grupp varierar mellan 10-16 och kostar olika mycket beroende på lektionslängd. Det kan även finnas kortare kurser vid flera tillfällen under året för dig som vill pröva innan du börjar en längre terminskurs.

Lediga platser för dansmix (e-tjänst, nytt fönster)

Uppdaterad