Indisk dans

Lär dig indisk dans med våra erfarna och välutbildade danslärare. Vi har lektioner i indisk dans för nybörjare och för mer avancerade elever.

Vi erbjuder kurser med inriktning:

Indisk dans - Bharatanatyam

Indisk dans – Kathak

Indisk dans - Bharatanatyam är en av de äldsta indiska klassiska dansformerna och har rötter i Sydindien. Inom Bharatanatyam använder man sig av graciösa handrörelser (mudras), ansiktsuttryck och fotarbete för att gestalta berättelser ur bland annat den indiska mytologin. Du får också dansa Bollywood och indiska folkdanser.

Indisk dans - Kathak väver ihop olika danstraditioner från norra Indien. Det som kännetecknar kathak är de graciösa rörelserna, rytmiska stampandet och många snurrar. Med handgester, rytmiska stavelser och fotarbete kan man dansa allt från abstrakt dans till berättande dans. Flamenco och kathak är när besläktade. Man lär sig förstå olika rytmiska fraseringar och utifrån dem kan man sedan skapa egna danser. Kathak är en percussiv dansform.

Indisk Dans - Kathak 6-22 år 

Du får lära dig de graciösa rörelserna, rytmiska stampandet och snurrarna som kännetecknar kathak. Med handgester, rytmiska stavelser och fotarbete lär du dig att dansa allt från abstrakt dans till berättande dans. Vi arbetar med olika rytmiska fraseringar och utifrån dem skapas egna danser. Som elev i kulturskolan får du själv vara med och påverka innehållet i dina lektioner. Tillsammans med din lärare får du hjälp att utveckla din konstnärlighet och teknik. Under läsåret ges möjlighet att delta i en föreställning. 

Indisk dans - Bharatanatyam 6-22 år

Bharatanatyam är en av de äldsta indiska klassiska dansformerna och har rötter i Sydindien. Du får lära dig de graciösa handrörelser (mudras), ansiktsuttryck och fotarbete som man inom Bharatanatyam använder sig av för att gestalta berättelser ur bland annat den indiska mytologin. Du får också dansa Bollywood och indiska folkdanser. Som elev i kulturskolan får du själv vara med och påverka innehållet i dina lektioner. Tillsammans med din lärare får du hjälp att utveckla din konstnärlighet och teknik. Under läsåret ges möjlighet att delta i en föreställning. 

Som elev i kulturskolan får du själv vara med och påverka innehållet i dina lektioner. Tillsammans med din lärare får du hjälp att utveckla din konstnärlighet och teknik. Du får också möjlighet att vara med på någon av våra föreställningar under läsåret.

Kulturskolans kurser äger rum i våra egna lokaler eller i Stockholms skolor. Kurserna ges per termin och antal elever per grupp varierar mellan 10-16 och kostar olika mycket beroende på lektionslängd. Det kan även finnas kortare kurser vid flera tillfällen under året för dig som vill pröva innan du börjar en längre terminskurs.

Lediga platser för indisk dans (e-tjänst, nytt fönster)

Uppdaterad