Modern och nutida dans

Lär dig modern och nutida dans med våra erfarna och välutbildade lärare. Vi har lektioner för nybörjare och för mer avancerade elever.

Lektionerna innehåller teknik och golvarbete med improvisation och danskombinationer. Vi jobbar på att hitta olika dynamik och flöde i rörelsen. Det ingår komposition och improvisationsövningar kring begrepp som rum, tid och energi, där vi kan fördjupa det konstnärliga uttrycket. Vi dansar till allt från klassisk och nutida musik till elektronisk musik. Vi arbetar föreställningsinriktat.

Som elev i kulturskolan får du själv vara med och påverka innehållet i dina lektioner. Tillsammans med din lärare får du hjälp att utveckla din konstnärlighet och teknik. Du får också möjlighet att vara med på någon av våra föreställningar under läsåret.

Kulturskolans kurser äger rum i våra egna lokaler eller i Stockholms skolor. Kurserna ges per termin och antal elever per grupp varierar mellan 10-16 och kostar olika mycket beroende på lektionslängd. Det kan även finnas kortare kurser vid flera tillfällen under året för dig som vill pröva innan du börjar en längre terminskurs.

Lediga platser för modern dans (e-tjänst, nytt fönster)

Uppdaterad