Orkester och ensembler

Kulturskolan Stockholm har orkester-, och ensembleverksamhet för blockflöjt, blås, brass, dragspel, folkmusik, gitarr, jazz, kammarmusik, klarinett, musikal, piano, rock-, pop och soul, slagverk, storband, stråk, symfoniorkester, sång och tvärflöjt med olika åldrar och svårighetsgrader. Vi har också band- och rockgrupper som repeterar tillsammans varje vecka.

 

Samspel är en viktig del. Att spela tillsammans är både utvecklande musikaliskt och socialt.

Se alla lediga platser till orkester och ensemble Info & bokning: kulturskolan.stockholm.se/orkesterplatser

Bokning till orkestrar och ensembler kan göras när kurskatalogen är öppen för terminsbokning.
Se datum för när bokningen är öppen

Termen "orkester" kommer från Grekiska ορχήστρα, namnet på ytan nedanför läktaren på den antika teatern där en homogen grupp människor kommenterade med kollektiv röst, korus (χορός, khoros), händelser på scenen. Den egentliga betydelsen är platsen för dans.

"Ensemble" är franska och betyder tillsammans eller helhet. Inom musik handlar det om en grupp musiker eller artister som samverkar. Alla musikband är ensembler av musiker. Orkestrar är också ensembler; blåsorkestrar, brassband, kammarorkester, musikkår, stråkorkester och symfoniorkester är exempel på sådana.

Läs gärna om alla sorters orkestrar och dess uppsättningar på wikipedia.org
(Texten på denna sida är en sammanfattning från Wikipedia)

Det vanligaste sättet att organisera en orkester är att dela upp instrumenten i sektioner och stämmor. Sektioner består vanligen av instrument från samma familj, och stämmor av samma instrument.
Instrument i samma sektion sitter ofta intill varandra, och skrivs intill varandra i noter. Instrument som ligger nära varandra i omfång sitter oftast bredvid varandra. I akustisk musik är uppställningen extra viktig för balansen.

Vanliga sektioner

  • En stråksektion innefattar oftast instrument ur violinfamiljen samt kontrabas.
    En standarduppsättning är: Violin I, Violin II, Viola, Cello och Kontrabas.
  • En träblåssektion innefattar oftast flöjt och klarinett, samt oboe, fagott eller ibland saxofon, beroende på sammanhang.
  • En brassektion innefattar vanligen trumpet och trombon, ofta även valthorn och tuba.
    En mängd andra instrument kan ingå.
  • En slagverkssektion innefattar slagverksinstrument.
  • En kompsektion används i alltid jazz och senare populärmusik, och består av åtminstone trummor, bas samt minst ett ackordinstrument som kan vara piano, gitarr, dragspel eller liknande. Inom äldre musik var den så kallade continuosektionen en föregångare till kompsektionen.

Se alla lediga platser till orkester och ensemble Info & bokning: kulturskolan.stockholm.se/orkesterplatser

Stockholms Ungdomssymfoniorkester (SUSO)

Stockholms Ungdomssymfoniorkester (SUSO) är en av Sveriges ledande symfoniorkestrar för ungdomar mellan 13-22 år.

Orkestern bildades 1978 inom det som då hette Stockholms Kommunala Musikskola (numera Kulturskolan Stockholm). En av initiativtagarna var Wille Sundling, som även var orkesterns konstnärlige ledare fram till hösten 2004. Orkesterns medlemmar kom från början endast från Stockholms kommun, men numera är hela länet representerat.

Orkestern fyller en viktig uppgift inom såväl Kulturskolan Stockholm som i stadens musikliv. Under ett drygt decennium med start säsongen 1990/91 hade SUSO en egen abonnemangsserie om fyra konserter per år i Stockholms Konserthus. Regelbundna konserter på Musikaliska utgör numera huvuddelen av orkesterns konsertverksamhet, tillsammans med de konserter som ges på andra platser i Stockholms län ett par gånger per år. Vid varje konsert inbjuds en ung och lovande solist, ofta en före detta medlem av orkestern, att framträda. Detta har i praktiken inneburit att SUSO har framträtt med ett sjuttiotal av Sveriges blivande framstående musiker.

Många av SUSO:s nuvarande medlemmar går på olika musikutbildningar och tänker sig en framtid som musiker, vilket blivit verklighet för många tidigare SUSO-medlemmar.

Mer information finns också på symfoniorkesterns hemsida

Uppdaterad