Orkester och ensembler

Kulturskolan Stockholm har orkester-, och ensembleverksamhet för blockflöjt, blås, brass, dragspel, folkmusik, gitarr, jazz, kammarmusik, klarinett, musikal, piano, rock-, pop och soul, slagverk, storband, stråk, symfoniorkester, sång och tvärflöjt med olika åldrar och svårighetsgrader. Vi har också band- och rockgrupper som repeterar tillsammans varje vecka.

 

Samspel är en viktig del. Att spela tillsammans är både utvecklande musikaliskt och socialt.

Se alla lediga platser till orkester och ensemble Info & bokning: kulturskolan.stockholm.se/orkesterplatser

Bokning till orkestrar och ensembler kan göras när kurskatalogen är öppen för terminsbokning.
Se sidan kulturskolan.stockholm.se/boka för datum när bokningen är öppen

Termen "orkester" kommer från Grekiska ορχήστρα, namnet på ytan nedanför läktaren på den antika teatern där en homogen grupp människor kommenterade med kollektiv röst, korus (χορός, khoros), händelser på scenen. Den egentliga betydelsen är platsen för dans.

"Ensemble" är franska och betyder tillsammans eller helhet. Inom musik handlar det om en grupp musiker eller artister som samverkar. Alla musikband är ensembler av musiker. Orkestrar är också ensembler; blåsorkestrar, brassband, kammarorkester, musikkår, stråkorkester och symfoniorkester är exempel på sådana

Läs gärna om alla sorters orkestrar och dess uppsättningar på wikipedia.org
(Texten på denna sida är en sammanfattning från Wikipedia)

Det vanligaste sättet att organisera en orkester är att dela upp instrumenten i sektioner och stämmor. Sektioner består vanligen av instrument från samma familj, och stämmor av samma instrument.
Instrument i samma sektion sitter ofta intill varandra, och skrivs intill varandra i noter. Instrument som ligger nära varandra i omfång sitter oftast bredvid varandra. I akustisk musik är uppställningen extra viktig för balansen.

Vanliga sektioner

  • En stråksektion innefattar oftast instrument ur violinfamiljen samt kontrabas.
    En standarduppsättning är: Violin I, Violin II, Viola, Cello och Kontrabas.
  • En träblåssektion innefattar oftast flöjt och klarinett, samt oboe, fagott eller ibland saxofon, beroende på sammanhang. Träblåsmusiker är ofta multiinstrumentalister och dubblerar sina instrument.
  • En brassektion innefattar vanligen trumpet och trombon, ofta även valthorn och tuba.
    En mängd andra instrument kan ingå.
  • En slagverkssektion innefattar slagverksinstrument.
  • En kompsektion används i alltid jazz och senare populärmusik, och består av åtminstone trummor, bas samt minst ett ackordinstrument som kan vara piano, gitarr, dragspel eller liknande. Inom äldre musik var den så kallade continuosektionen en föregångare till kompsektionen.

Se alla lediga platser till orkester och ensemble Info & bokning: kulturskolan.stockholm.se/orkesterplatser

Uppdaterad