Kurser i teater och musikal

Rum för repliker

I kulturskolan kan du välja mellan ett stort antal teaterkurser på olika nivåer och för alla åldrar mellan 6 och 22 år. Du deltar i grupp där du möter andra och ni inspireras av varandra.

Boka kurser i teater och musikal

Till kurskatalogen  Till kurskatalogens lediga platser för teater och musikal

Kulturskolans teaterkurser utgår framför allt från Vår Teaters metodik som innebär att elevens eget skapande och uttryckssätt är i fokus. För yngre barn är utgångspunkten fritt skapande i lekfulla teaterövningar. För de äldre ingår scenframställning och improvisation. Målet är en föreställning som kan vara skapad av gruppen eller utgå från en text. På teatern finns resurser för kostym, smink, ljud och ljus - precis som på riktiga scener.

Kulturskolans Avancerade Program - KAP

För dig som vill satsa mer inom ditt ämne finns kulturskolans avancerade program i musik, dans och teater. Det kan bli en start till högre studier i ämnet. Du söker KAP-programmen genom inträdesprov. Antagning sker på våren.

Mer information  Mer om kulturskolans avancerade program

Uppdaterad