Avgifter i Kulturskolan

Terminskurser

Omfattar cirka 12 tillfällen per termin.
Varje tillfälle är minst 30 minuter och kan innebära lektion, uppspel, workshop eller studiebesök. Kulturskolan erbjuder även kortare kurser - se längre ner på sidan.

Musik: 750–950 kronor per termin.

30-60 minuter, 2-8 deltagare kostar 950 kronor

45-60 minuter, 9-24 deltagare kostar 750 kronor

Ensemble kostar 500 kronor

Teater och musikal: 750–950 kronor per termin.

45-60 minuter kostar 750 kronor

90-120 minuter kostar 950 kronor

Dans och cirkus: 750–950 kronor per termin.

45-60 minuter kostar 750 kronor

90-120 minuter kostar 950 kronor


Konst och media: 750–950 kronor per termin.

45-60 minuter kostar 750 kronor

90-120 minuter kostar 950 kronor

Priserna varierar beroende på gruppstorlek och lektionstid. Priset gäller för personer skrivna i Stockholms stad. Utomkommunala elever betalar 3 500 kronor/termin. 

Terminsavgiften är samma oavsett när man anmäler sig till kursen. Det ges alltså ingen rabatt om man anmäler sig till en kurs efter kursstart och börjar i en redan pågående kurs.

Kortkurser

Våra kortkurser kostar mellan 300 och 500 kronor per kurs. Priset gäller för personer skrivna i Stockholms stad. Utomkommunala elever betalar 1 750 kronor per kurs. Prissättningen beror på antalet kurstillfällen.

Kulturskolans avancerade program (KAP)

Kostnaden för våra avancerade program är 2 800 kronor per termin. Förberedande kurs kostar 1500 kronor per termin. Priset gäller för personer skrivna i Stockholms stad. Utomkommunala elever betalar 3 500 kronor per termin. Antagning sker genom antagningsprov. KAP ställer krav på hög närvaro och stort engagemang. Undervisning sker under flera dagar i veckan.

Prova på

Vi anordnar ibland speciella prova på-tillfällen. Detta innebär ett tillfälle du som deltagare gratis får möta pedagoger och pröva på kulturskolans aktiviteter, till exempel i samband med öppna hus eller kulturveckor. Prova på sker när vi besöker exempelvis skolor, bibliotek eller att vi anordnar prova på-tillfällen i våra egna lokaler.

Hyra instrument

Kostnaden för att hyra instrument är 300 kronor per termin. 

Du som inte har ett eget instrument har möjlighet att, i mån av tillgång, hyra ett hos oss. Din lärare kan svara på vilken typ av instrument du behöver och hjälper också till att skicka in en beställning. Du hämtar sedan själv ut det på Instrumentförrådet.

Om Kulturskolans instrumentförråd.

Nedsatt avgift, helt avgiftstfritt samt syskonrabatt

Beroende på hushållets sammanlagda fastställda förvärvsinkomst (årsinkomst) kan ni ansöka om nedsatt avgift, helt avgiftstfritt samt eventuellt syskonrabatt. Detta ska du ansöka om när du bokar termins- och/eller kortkursen. 

Helt avgiftsfritt

De hushåll som har en gemensam årsinkomst lika med eller under 6 prisbasbelopp (321 000 kronor per år) får avgiftsfria termins- och kortkurser.

Nedsatt avgift

De hushåll som har en gemensam årsinkomst lika med eller under 8 prisbasbelopp, men högre än 6 prisbasbelopp (321 000-428 000 kronor per år) får en avgift för termins- och kortkurser på 300 kronor per kurs och barn.

Ansökan avser ej lån och avgifter för instrument.

De hushåll som har en gemensam årsinkomst som är högre än åtta prisbasbelopp (428 000 per år) betalar ordinarie kursavgift.

Syskonrabatt

Om fler än två syskon deltar betalas endast kursavgift för de två äldsta syskonen. Syskonrabatten gäller inte instrumenthyra eller kortkurser. Observera att kursbokningarna måste göras av samma vårdnadshavare för samtliga barn för att rabatten ska gälla.

Om våra kursavgifter

Vid kulturnämndens sammanträde måndagen den 25 maj 2020 beslutades genomförandet av att justera kulturskolans kursavgifter.

Läs här mer om beslutet i korthet och få svar på vanliga frågor.

Uppdaterad