Betalningsvillkor

Faktura skickas hem inom två månader efter terminsstart. Anmäl gärna E-faktura via din internetbank. Fakturan ska betalas innan förfallodatum, inom 30 dagar, därefter överlämnas fordran till inkasso. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin. OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Betalningsvillkor 2020/2021

Bokningsbekräftelse

När du bokar din plats får du en bekräftelse till din angivna e-postadress med lokal och tid angivet. Ingen övrig bekräftelse skickas. Har du inte fått en bekräftelse via e-post, var vänlig kontakta Kulturskolan Stockholm för den enhet du bokat kursen.

Vid frånvaro, sjukdom eller skada

Om du är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till din lektion måste du meddela din lärare. Vid sjukdom/skada kan platsen sägas upp utan avgift mot uppvisande av läkarintyg. Detta innebär att eleven inte längre är aktiv och heller inte har kvar sin plats i Kulturskolan Stockholm. Läkarintyget skickas till: Kulturförvaltningen, Kulturskolan Stockholm, Box 8100, 163 08 Spånga.

Inställd kurs eller ändrad tid för kurs

Ställs en kurs in, har du rätt att avboka platsen utan avgift. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avboka kursen utan avgift. Detsamma gäller om Kulturskolan ändrar dag, tid eller fysisk plats för kursen och du inte längre kan delta. En kurs kan ges inomhus, utomhus eller som digital. Om kulturskolans kursverksamhet erbjuds i digital form har kursen inte ställts in. Se vidare under rubriken "Extraordinära händelser i samhället" längre ner på denna sida.

Inställda lektioner

Lektioner kan ställas in om våra lärare drabbas av sjukdom. Detta meddelas via sms och/eller e-post. Kulturskolan försöker i första hand att hitta vikarie innan vi behöver ställa in ett tillfälle.

Antal lektionstillfällen

För terminskurser erbjuds cirka12 tillfällen per termin. Varje tillfälle är minst 30 minuter och kan innebära lektion, uppspel, workshop eller studiebesök. Ett tillfälle kan ges inomhus, utomhus eller i digital form. Kulturskolan erbjuder även kortare kurser.

Hyra instrument

Du som är anmäld till kurs i ett musikämne och inte har ett eget instrument har möjlighet att, i mån av tillgång, hyra ett hos Kulturskolans Instrumentförråd mot en avgift på 300 kr/termin. Din lärare kan svara på vilken typ av instrument du behöver och hjälper också till att skicka in en beställning. Du hämtar sedan själv ut det på Döbelnsgatan 89, tel. 08-508 318 27.Öppet tisdag, torsdag 12.30-16.30, onsdag 12.30-18.30.
Obs! Se Kulturskolans hemsida för eventuell Coronaanpassning av instrumentförrådets öppettider och hantering av instrumentutlämning.

Nedsatt avgift

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att en familj med en sammanlagd fastställd förvärvsinkomst (årsinkomst) av högst åtta prisbasbelopp kan söka nedsatt avgift. Ett prisbasbelopp 2020 uppgår till 47 300 kr, vilket innebär 378 400 kr/år.

Nedsatt avgift omfattar både terminskurser och kortkurser, dock inte instrumenthyra. Ansökan görs vid bokningstillfället genom att man kryssar i rutan "nedsatt avgift". Då skickar Kulturskolan digitalt en ansökningsblankett via mejl till den som sökt.

Har du frågor kring ditt ärende kan du kontakta oss genom att skicka ett meddelande via e-post eller genom att ringa kundtjänst.

Helt avgiftsfritt

De hushåll som har en sammanlagd fastställd förvärvsinkomst (årsinkomst) lika med eller understigande sex prisbasbelopp (alltså 283 800 kr/år) får avgiftsfria termins- och kortkurser.

Nedsatt avgift

De hushåll som har en sammanlagd fastställd förvärvsinkomst (årsinkomst) lika med eller understigande åtta prisbasbelopp, men överstiger sex prisbasbelopp (283 800-378 400 kr/år), berättigas en avgift för termins- och kortkurser på 300 kr/kurs/elev.

Ordinarie kursavgift

De hushåll som har en sammanlagd fastställd förvärvsinkomst (årsinkomst) som överstiger åtta prisbasbelopp (378 400 kr/år) betalar ordinarie kursavgifter.

Syskonrabatt

Syskonrabatt gäller om fler än två syskon redan deltar i kulturskolans verksamhet. Då får från och med tredje syskonet gå gratis. Syskonrabatten genereras automatiskt men förutsättningen är att alla barnen har samma betalningsmottagare.

Vill du fortsätta på din kurs?

När du gått en terminskurs hos Kulturskolan så har du en reserverad plats till nästa termin. Du får ett brev hemskickat per post innan ny terminsstart där det står ett kursplatsnummer och instruktioner för hur du bokar din plats. Läs noga igenom uppgifterna i brevet om dag, tid, pris och plats för kursen innan du accepterar den reserverade platsen. Det kan vara förändringar från tidigare termin. Du kan påbörja ett nytt läsår om du inte fyllt 22 år innan höstterminens första undervisningsdag.

Avbokning/Uppsägning av plats

Du har rätt att avboka platsen utan betalningskrav fram till kl. 12.00 den dagen då kursen börjar. Uppsägning av plats gör du via den länk som finns i bokningsbekräftelsen som du fick via e-post när du bokade platsen. Här finns mer information:

Extraordinära händelser i samhället

Kulturskolan kan komma att ställa om till digital undervisning och likställer fysisk verksamhet på plats i våra lokaler och digital verksamhet på distans, vilket innebär att ingen skillnad görs beträffande kursavgiften. För att säga upp sin plats se rubriken "Uppsägning av plats".
För mer info om fakturor se längst upp på sidan under rubriken "Betalningsvillkor läsår 2020/2021".

Om kulturskolans kursverksamhet erbjuds i digital form har kursen inte ställts in. Distansundervisning innebär att läraren förmedlar lektionsinnehållet digitalt, lektionen genomförs inte på plats i våra lokaler.

GDPR

I vår undervisning kan vi komma att fotografera, filma eller spela in ljud i undervisningssyfte. Detta material används endast under kursens gång och kommer att raderas efter att kursen avslutats. Vi informerar alltid i förväg om vi fotograferar, filmar eller spelar in ljud för att lagra materialet, om vi önskar publicera något material kommer vi be om ditt samtycke först.
Kulturskolan Stockholm behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR och arkivlagen.
För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter:

Betalningsvillkor 2021/2022

Faktura skickas hem inom två månader efter terminsstart. Anmäl gärna E-faktura via din internetbank. Fakturan ska betalas innan förfallodatum, inom 30 dagar, därefter överlämnas fordran till inkasso. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.

OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Sjukdom eller skada

Vid sjukdom/skada kan platsen sägas upp utan avgift mot uppvisande av läkarintyg. Detta innebär att eleven inte längre är aktiv och heller inte har kvar sin plats i Kulturskolan Stockholm. Läkarintyget skickas till: Kulturförvaltningen, Kulturskolan Stockholm, Box 8100, 163 08 Spånga.

Inställd kurs eller ändrad tid för kurs

Ställs en kurs in, har du rätt att avboka platsen utan avgift. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avboka kursen utan avgift. Detsamma gäller om Kulturskolan ändrar dag, tid eller fysisk plats för kursen och du inte längre kan delta. En kurs kan ges inomhus, utomhus eller som digital. Om kulturskolans kursverksamhet erbjuds i digital form har kursen inte ställts in. Se vidare under rubriken "Extraordinära händelser i samhället" längre ner på denna sida.

Inställda lektionstillfällen

Lektioner kan ställas in om våra lärare drabbas av sjukdom. Detta meddelas via sms och/eller e-post. Kulturskolan försöker i första hand att hitta vikarie innan vi behöver ställa in ett tillfälle.

Antal lektionstillfällen

För terminskurser erbjuds cirka12 tillfällen per termin. Varje tillfälle är minst 30 minuter och kan innebära lektion, uppspel, workshop eller studiebesök. Ett tillfälle kan ges inomhus, utomhus eller i digital form. Kulturskolan erbjuder även kortare kurser.

Nedsatt avgift

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att en familj med en sammanlagd fastställd förvärvsinkomst (årsinkomst före skatt) enligt nedan kan söka nedsatt avgift. Nedsatt avgift gäller både terminskurser och kortkurser men inte instrumenthyra.

De hushåll som har en gemensam årsinkomst lika med eller under 8 prisbasbelopp, men högre än 6 prisbasbelopp (285 800 - 380 800 kr/år), får en avgift för termins- och kortkurser på 300 kr/kurs/barn.

Ansökan görs på separat blankett som fås av Kulturskolan Stockholm.
Skicka ett meddelande via e-post tillavgift.kulturskolan@edu.stockholm.se
eller ring Kontaktcenter 08-508 318 70.

Helt avgiftsfritt

De hushåll som har en gemensam årsinkomst lika med eller under 6 prisbasbelopp (285 800 kr/år) får avgiftsfria termins- och kortkurser.

Ansökan görs på separat blankett som fås av Kulturskolan Stockholm.
Skicka ett meddelande via e-post tillavgift.kulturskolan@edu.stockholm.se
eller ring Kontaktcenter 08-508 318 70.

Ordinarie avgift

De hushåll som har en gemensam årsinkomst som är högre än 8 prisbasbelopp (380 800 kr/år) betalar ordinarie kursavgift.

Syskonrabatt

Syskonrabatt gäller om fler än två syskon redan deltar i kulturskolans verksamhet. Då får från och med tredje syskonet gå gratis. Syskonrabatten genereras automatiskt men förutsättningen är att alla barnen har samma betalningsmottagare.

Vill du fortsätta på din kurs nästa termin?

När du gått en terminskurs hos Kulturskolan så har du en reserverad plats till nästa termin. Du får ett brev hemskickat per post innan ny terminsstart där det står ett kursplatsnummer och instruktioner för hur du bokar din plats. Läs noga igenom uppgifterna i brevet om dag, tid och plats för kursen innan du accepterar den reserverade platsen.

Det kan vara förändringar från tidigare termin. Du kan påbörja ett nytt läsår om du inte fyllt 22 år innan höstterminens första undervisningsdag.

Avbokning/Uppsägning av plats

Du har rätt att avboka platsen utan betalningskrav fram till kl. 12.00 den dagen då kursen börjar. Uppsägning av plats gör du via den länk som finns i bokningsbekräftelsen som du fick via e-post när du bokade platsen.

Extraordinära händelser i samhället

Kulturskolan kan komma att ställa om till digital undervisning och likställer fysisk verksamhet på plats i våra lokaler och digital verksamhet på distans, vilket innebär att ingen skillnad görs beträffande kursavgiften. För att säga upp sin plats se rubriken "Avbokning/Uppsägning av plats".

Om kulturskolans kursverksamhet erbjuds i digital form har kursen inte ställts in. Distansundervisning innebär att läraren förmedlar lektionsinnehållet digitalt, lektionen genomförs inte på plats i våra lokaler.

GDPR

I vår undervisning kan vi komma att fotografera, filma eller spela in ljud i undervisningssyfte. Detta material används endast under kursens gång och kommer att raderas efter att kursen avslutats. Vi informerar alltid i förväg om vi fotograferar, filmar eller spelar in ljud för att lagra materialet, om vi önskar publicera något material kommer vi be om ditt samtycke först.Kulturskolan Stockholm behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR och arkivlagen.För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter:

Uppdaterad