Betalningsvillkor

Bokningsbekräftelse

När du bokar din plats får du en bekräftelse till din angivna e-postadress med lokal och tid angivet. Ingen övrig bekräftelse skickas. Har du inte fått en bekräftelse via e-post, var vänlig kontakta kulturskolan.

Betalningsvillkor

Faktura skickas hem inom två månader efter bokning av kurs. Fakturan ska betalas innan förfallodatum, inom 30 dagar. Därefter överlämnas fordran till inkasso. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.

OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Sjukdom eller skada

Vid sjukdom/skada kan platsen sägas upp utan avgift mot uppvisande av läkarintyg. Detta innebär att eleven inte längre är aktiv och heller inte har kvar sin plats i kulturskolan. Läkarintyget skickas till: Kulturförvaltningen, Kulturskolan Stockholm, Box 8100, 163 08 Spånga.

Inställd kurs eller ändrad tid för kurs

Ställs en kurs in, har du rätt att avboka platsen utan avgift. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avboka kursen utan avgift. Detsamma gäller om kulturskolan ändrar dag eller tid för kursen och du inte längre kan delta.

Inställda lektioner

Lektioner kan ställas in om våra lärare drabbas av sjukdom. Detta meddelas via sms och/eller e-post. Om särskilda skäl föreligger försöker kulturskolan sätta in vikarie.

Antal lektionstillfällen

För terminskurser erbjuds minst 12 tillfällen per termin. Varje tillfälle är minst 30 minuter och kan innebära lektion, uppspel, workshop eller studiebesök. Kulturskolan erbjuder även kortare kurser.

Nedsatt avgift

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att en familj med en sammanlagd fastställd förvärvsinkomst av högst fem prisbasbelopp (för närvarande 227 500 kronor/år), kan söka nedsatt avgift. Om ni blir beviljad nedsatt avgift betalar ni 300 kronor per barn oavsett antal terminskurser. Ansökan görs på separat blankett som fås av Kulturskolan Stockholm. Skicka ett meddelande via e-post till ksadministration@stockholm.se eller ring kundtjänst: 08-508 318 70.

Vill du fortsätta på din kurs?

När du gått en kurs hos kulturskolan så har du en reserverad plats till nästa termin. Du får ett brev hemskickat per post innan ny terminsstart där det står ett kursplatsnummer och instruktioner hur du bokar din plats. Läs noga igenom uppgifterna i brevet om dag, tid och plats för kursen innan du accepterar den reserverade platsen. Det vara förändringar från tidigare termin.

Du kan påbörja ett nytt läsår om du inte fyllt 22 år innan höstterminens första undervisningsdag.

Uppsägning av plats

Du har rätt att avboka platsen innan klockan 12.00 den dagen då kursen börjar, utan avgift. Uppsägning av plats gör du via den länk som finns i bokningsbekräftelsen som du fick via e-post när du bokade platsen. Här finns mer information: Hur du avbokar platsen

Uppdaterad