Betalningsvillkor

Faktura skickas hem inom två månader efter terminsstart. Anmäl gärna E-faktura via din internetbank. Fakturan ska betalas innan förfallodatum, inom 30 dagar, därefter överlämnas fordran till inkasso. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin. OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

 

Betalningsvillkor 2021/2022

Faktura skickas hem inom två månader efter terminsstart. Anmäl gärna E-faktura via din internetbank. Fakturan ska betalas innan förfallodatum, inom 30 dagar, därefter överlämnas fordran till inkasso. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.

OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Sjukdom eller skada

Vid sjukdom/skada kan platsen sägas upp utan avgift mot uppvisande av läkarintyg. Detta innebär att eleven inte längre är aktiv och heller inte har kvar sin plats i Kulturskolan Stockholm. Läkarintyget skickas till: Kulturförvaltningen, Kulturskolan Stockholm, Box 8100, 163 08 Spånga.

Inställd kurs eller ändrad tid för kurs

Ställs en kurs in, har du rätt att avboka platsen utan avgift. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avboka kursen utan avgift. Detsamma gäller om Kulturskolan ändrar dag, tid eller fysisk plats för kursen och du inte längre kan delta.

Inställda lektionstillfällen

Lektioner kan ställas in om våra lärare drabbas av sjukdom. Detta meddelas via sms och/eller e-post. Kulturskolan försöker i första hand att hitta vikarie innan vi behöver ställa in ett tillfälle.

Antal lektionstillfällen

För terminskurser erbjuds cirka 12 tillfällen per termin. Varje tillfälle är minst 30 minuter och kan innebära lektion, uppspel, workshop eller studiebesök. Kulturskolan erbjuder även kortare kurser. Lektionstillfällen kan ges i både fysisk och digital form.

Avgiftsavvikelser

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att en familj med en sammanlagd fastställd förvärvsinkomst (årsinkomst före skatt) enligt nedan kan söka nedsatt avgift. Nedsatt avgift gäller både terminskurser och kortkurser men inte instrumenthyra.

Ansökan görs via mail eller post.
Skicka ett meddelande via e-post till avgift.kulturskolan@edu.stockholm.se
eller ring Kontaktcenter 08-508 318 70.

Helt avgiftsfritt

De hushåll som har en gemensam årsinkomst lika med eller under 6 prisbasbelopp (285 800 kr/år) får avgiftsfria termins- och kortkurser.

Nedsatt avgift

De hushåll som har en gemensam årsinkomst lika med eller under 8 prisbasbelopp, men högre än 6 prisbasbelopp (285 800 - 380 800 kr/år), får en avgift för termins- och kortkurser på 300 kr/kurs/barn.

Ordinarie avgift

De hushåll som har en gemensam årsinkomst som är högre än 8 prisbasbelopp (380 800 kr/år) betalar ordinarie kursavgift.

Syskonrabatt

Syskonrabatt gäller om fler än två syskon redan deltar i kulturskolans verksamhet. Då får från och med tredje syskonet gå gratis. Syskonrabatten genereras automatiskt men förutsättningen är att alla barnen har samma betalningsmottagare. Rabatten gäller inte instrumenthyra eller kortkurser.

Vill du fortsätta på din kurs nästa termin?

När du gått en terminskurs hos Kulturskolan så har du en reserverad plats till nästa termin. Du får i december 2021 ett brev hemskickat per post där det står ett kursplatsnummer och instruktioner för hur du accepterar att fortsätta din plats. Din kursplats löper från och med vårterminen 2022 från termin till termin. Vill du inte behålla din kursplats nästkommande termin behöver du avanmäla dig genom att avboka din kursplats. Ingen mer återanmälan kommer att skickas ut. 

Läs noga igenom uppgifterna i brevet om dag, tid och plats för kursen innan du accepterar den reserverade platsen. Det kan vara förändringar från tidigare termin. Du kan påbörja ett nytt läsår om du inte fyllt 22 år innan höstterminens första undervisningsdag.

Avbokning/Uppsägning av plats

Du har rätt att avboka platsen utan betalningskrav fram till kl. 12.00 den dagen då kursen börjar. Uppsägning av plats gör du via den länk som finns i bokningsbekräftelsen som du fick via e-post när du bokade platsen.

Inför varje ny termin erbjuds du nu framöver en kursplats fram till att kurserbjudandet inte längre erbjuds eller det år eleven fyller 22 år. Fram till det behöver du avanmäla kursplatsen inför varje ny termin om du inte vill fortsätta. 

Extraordinära händelser i samhället

Kulturskolan kan komma att ställa om till digital undervisning och likställer fysisk verksamhet på plats i våra lokaler och digital verksamhet på distans, vilket innebär att ingen skillnad görs beträffande kursavgiften. För att säga upp sin plats se rubriken "Avbokning/Uppsägning av plats".

Om kulturskolans kursverksamhet erbjuds i digital form har kursen inte ställts in. Distansundervisning innebär att läraren förmedlar lektionsinnehållet digitalt, lektionen genomförs inte på plats i våra lokaler.

GDPR

I vår undervisning kan vi komma att fotografera, filma eller spela in ljud i undervisningssyfte. Detta material används endast under kursens gång och kommer att raderas efter att kursen avslutats. Vi informerar alltid i förväg om vi fotograferar, filmar eller spelar in ljud för att lagra materialet, om vi önskar publicera något material kommer vi be om ditt samtycke först.Kulturskolan Stockholm behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR och arkivlagen.För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter:

Uppdaterad