Betalningsvillkor

Bokningsbekräftelse

När du bokar din plats får du en bekräftelse till din angivna e-postadress med lokal och tid angivet. Ingen övrig bekräftelse skickas. Har du inte fått en bekräftelse via e-post, var vänlig kontakta kulturskolan.

Betalningsvillkor

Faktura skickas hem inom två månader efter bokning av kurs. Fakturan ska betalas innan förfallodatum – 30 dagar, därefter överlämnas fordran till inkasso. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.
OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.
(Se rubrik "Uppsägning av plats")

Sjukdom eller skada

Vid sjukdom/skada kan platsen sägas upp utan avgift mot uppvisande av läkarintyg. Detta innebär att eleven inte längre är aktiv och heller inte har kvar sin plats i kulturskolan. Läkarintyget skickas till:
Kulturförvaltningen, Kulturskolan Stockholm, Box 8100, 163 08 Spånga.

Inställd kurs eller ändrad tid för kurs

Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor, en kurs ställs in eller om kulturskolan ändrar dag/tid för kursen och du inte längre kan delta har du rätt att avboka kursen utan avgift.

Inställda lektioner

Kulturskolan försöker alltid i första hand att sätta in vikarie om våra lärare blir sjuka. Om vi inte lyckas få tag i någon vikarie tvingas vi att ställa in lektioner. Inställda lektioner meddelas via sms och/eller e-post.

Antal lektionstillfällen

För terminskurser garanteras minst 12 lektionstillfällen vid deltagande av hela terminen. Varje lektion är minst 30 minuter. Kulturskolan erbjuder även kortare kurser.

Nedsatt avgift

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att en familj med en sammanlagd taxerad förvärvsinkomst av högst fem prisbasbelopp (för närvarande 224 000 kronor per år), kan söka nedsatt avgift. Om ni blir beviljad nedsatt avgift betalar ni 300 kronor per barn oavsett antal kurser. Ansökan görs på separat blankett. Blanketten skickas hem till er per post om ni vid bokningstillfället anger att ni vill ansöka om nedsatt avgift.

Vill du fortsätta på din kurs nästa termin?

Du får ett brev från kulturskolan innan ny terminsstart där det står ett kursplatsnummer och instruktioner hur du bokar din plats. När du går in på vår webbplats och anger ditt kursplatsnummer samt personuppgifter accepterar du den reserverade platsen. Läs noga igenom uppgifterna i brevet om dag, plats och tid för kursen innan du accepterar den reserverade platsen. Det kan förekomma ändringar från tidigare termin.

Avbokning av plats

Du har rätt att avboka platsen innan klockan 12.00 den dagen då kursen börjar, utan avgift. OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Information om hur du avbokar

Uppdaterad