Betalnings- och bokningsvillkor

Faktura skickas hem inom två månader efter terminsstart. Anmäl gärna E-faktura via din internetbank. Fakturan ska betalas innan förfallodatum, inom 30 dagar, därefter överlämnas fordran till inkasso. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin. OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

 

Villkor läsår 2021/2022 (1 jan 2021–31 juli)

Kulturskolan är en pedagogisk fritidsverksamhet för dig mellan 6–22 år. Du som fyller 22 år efter höstterminens kursstart kan delta på kurs under ett helt läsår.

Kulturskolans kort- och lovkurser
Kulturskolan erbjuder kortare kurser med fast antal tillfällen, om du vill fortsätta behöver du göra en ny anmälan.

Kulturskolans terminskurser
Kulturskolan erbjuder terminskurser med cirka 12 tillfällen. Om du vill fortsätta har du en kursplats reserverad inför nästa termin.

  • Inför höstterminen måste du tacka ja till din reserverade kursplats för att fortsätta.
  • Inför vårterminen måste du avanmäla om du vill avsluta din kursplats.

Logga in i Kulturskolans bokningssystem inför varje termin och kontrollera kursinformationen.

Faktura och betalning
Du kan säga upp din kursplats utan betalningskrav senast kl.12:00 samma dag som kursen börjar. Från och med 1 augusti 2022 måste du säga upp din kursplats utan betalningskrav senast 14 dagar innan kursen börjar. Det gör du genom att logga in i bokningssystemet eller ringa till Kontaktcenter på 08-508 318 70. Kulturskolan skickar faktura inom två månader efter kursstart. Kulturskolan återbetalar eller sänker inte avgiften om du slutar under pågående termin.

Avboka plats utan kostnad vid förändring av kurs
Om Kulturskolan ändrar dag, tid, plats, avgift eller skjuter upp kursstarten mer än 14 dagar har du rätt att avboka kursen utan kostnad.

Sjukdom eller skada
Om du på grund av sjukdom eller skada inte kan delta i kursen, kan du säga upp platsen utan avgift. Kopia på läkarintyg ska skickas in till: Kulturförvaltningen, KulturskolanStockholm, Box 8100, 163 08 Spånga.

Antal lektionstillfällen
Kulturskolans terminskurser omfattar cirka 12 tillfällen per termin. Varje tillfälle är minst 30 minuter och kan till exempel vara lektion eller uppspel. Lektionstillfällen kan ges i både fysisk och digital form och ingen skillnad görs beträffande kursavgiften.

Inställda lektionstillfällen
Om Kulturskolan behöver ställa in lektioner meddelas det via sms och/eller e-post.

Nedsatt avgift och syskonrabatt
Du som betalare kan ansöka om nedsatt avgift. Nedsatt avgift gäller under ett läsår för både termins- och kortkurser. Nedsatt avgift gäller inte instrumenthyra. Du ansöker om nedsatt avgift vid kursbokningen i kurskatalogen, via e-post till avgift.kulturskolan@edu.stockholm.se eller genom att ringa till Kontaktcenter 08-508 318 70. Om fler än två syskon deltar betalas endast kursavgift för de två äldsta syskonen.

 

Nedan följer betalnings- och bokningsvillkor som gäller från och med 1 augusti 2022.

Villkor läsår 2022-2023 (från 1 augusti 2022)

Kulturskolan är en pedagogisk fritidsverksamhet för dig mellan 6–22 år. Du som fyller 22 år efter höstterminens kursstart kan delta på kurs under ett helt läsår.

Kulturskolans kort- och lovkurser
Kulturskolan erbjuder kortare kurser med fast antal tillfällen, om du vill fortsätta behöver du göra en ny anmälan.

Kulturskolans terminskurser
Kulturskolan erbjuder terminskurser med cirka 12 tillfällen. Om du vill fortsätta har du en kursplats reserverad inför nästa termin.

Inför höstterminen måste du tacka ja till din reserverade kursplats för att fortsätta.

Inför vårterminen måste du avanmäla om du vill avsluta din kursplats.

Logga in i Kulturskolans bokningssystem inför varje termin och kontrollera kursinformationen.

Faktura och betalning
Du kan säga upp din kursplats utan betalningskrav senast 14 dagar innan kursen börjar. Det gör du genom att logga in i bokningssystemet eller ringa till Kontaktcenter på 08-508 318 70.

Kulturskolan skickar faktura inom två månader efter kursstart. Kulturskolan återbetalar eller sänker inte avgiften om du slutar under pågående termin.

Avboka plats utan kostnad vid förändring av kurs
Om Kulturskolan ändrar dag, tid, plats, avgift eller skjuter upp kursstarten mer än 14 dagar har du rätt att avboka kursen utan kostnad.

Sjukdom eller skada
Om du på grund av sjukdom eller skada inte kan delta i kursen, kan du säga upp platsen utan avgift. Kopia på läkarintyg ska skickas in till: Kulturförvaltningen, Kulturskolan Stockholm, Box 8100, 163 08 Spånga.

Antal lektionstillfällen
Kulturskolans terminskurser omfattar cirka 12 tillfällen per termin. Varje tillfälle är minst 30 minuter och kan till exempel vara lektion eller uppspel. Lektionstillfällen kan ges i både fysisk och digital form och ingen skillnad görs beträffande kursavgiften.

Inställda lektionstillfällen
Om Kulturskolan behöver ställa in lektioner meddelas det via sms och/eller e-post.

Nedsatt avgift och syskonrabatt
Du som betalare kan ansöka om nedsatt avgift. Nedsatt avgift gäller under ett läsår för både termins- och kortkurser. Nedsatt avgift gäller inte instrumenthyra. Du ansöker om nedsatt avgift vid kursbokningen i kurskatalogen, via e-post till avgift.kulturskolan@edu.stockholm.se eller genom att ringa till Kontaktcenter 08-508 318 70.

Om fler än två syskon deltar betalas endast kursavgift för de två äldsta syskonen.

Uppdaterad