Betalnings- och bokningsvillkor

Faktura skickas hem inom två månader efter kursstart. Anmäl gärna E-faktura via din internetbank. Fakturan ska betalas innan förfallodatum, inom 30 dagar, därefter överlämnas fordran till inkasso. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin. OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Villkor läsår 2022-2023 (från 1 augusti 2022)

Kulturskolan är en pedagogisk fritidsverksamhet för dig mellan 6–22 år. Du som fyller 22 år efter höstterminens kursstart kan delta på kurs under ett helt läsår.

Kulturskolans kort- och lovkurser

Kulturskolan erbjuder kortare kurser med fast antal tillfällen, om du vill fortsätta behöver du göra en ny anmälan.

Kulturskolans terminskurser

Kulturskolan erbjuder terminskurser med cirka 12 tillfällen. Om du vill fortsätta har du en kursplats reserverad inför nästa termin.

  • Inför höstterminen måste du tacka ja till din reserverade kursplats för att fortsätta.
  • Inför vårterminen måste du avanmäla om du vill avsluta din kursplats.

Logga in i Kulturskolans bokningssystem inför varje termin och kontrollera kursinformationen.

https://kulturskolan.stockholm.se/loggain

Faktura och betalning

Du kan säga upp din kursplats utan betalningskrav senast 14 dagar innan kursen börjar. Det gör du genom att logga in i bokningssystemet eller ringa till Kontaktcenter på 08-508 318 70.

Kulturskolan skickar faktura inom två månader efter kursstart. Kulturskolan återbetalar eller sänker inte avgiften om du slutar under pågående termin.

E-faktura

Elektronisk faktura (e-faktura) kan användas för de flesta återkommande betalningar till Stockholms stad. E-faktura innebär att fakturan skickas direkt till betalarens internetbank och nödvändiga uppgifter blir förifyllda.

Vill du ha e-faktura anmäler du det till din internetbank. Sök efter Stockholms stad. Kontakta din bank om du har frågor kring hur du gör.

Skulle du få en påminnelse på en e-faktura, skickas den ut på papper.

Länk till e-tjänsten Mina sidor

Här kan du se dina fakturor och information om dem. Logga in här: https://etjanst.stockholm.se/minasidor/

Avboka plats utan kostnad vid förändring av kurs

Om Kulturskolan ändrar dag, tid, plats, avgift eller skjuter upp kursstarten mer än 14 dagar har du rätt att avboka kursen utan kostnad.

Vid krock med skolschema (grundskola, gymnasium) kommer Kulturskolan att erbjuda annan kurstid. Om ny tid inte kan erbjudas avbokas din plats och fakturan makuleras.

Övriga fall ska prövas och beslutas av kvalitetschefen.

Sjukdom eller skada

Om du på grund av sjukdom eller skada inte kan delta i kursen, kan du säga upp platsen utan avgift. Kopia på läkarintyg ska skickas in till: Kulturförvaltningen, Kulturskolan Stockholm, Box 8100, 163 08 Spånga.

Antal lektionstillfällen

Kulturskolans terminskurser omfattar cirka 12 tillfällen per termin. Varje tillfälle är minst 30 minuter och kan till exempel vara lektion eller uppspel. Lektionstillfällen kan ges i både fysisk och digital form och ingen skillnad görs beträffande kursavgiften. Terminsavgiften är samma oavsett när man anmäler sig till kursen. Det ges alltså ingen rabatt om man anmäler sig till en kurs efter kursstart och börjar i en redan pågående kurs.

Inställda lektionstillfällen

Om Kulturskolan behöver ställa in lektioner meddelas det via sms och/eller e-post.

Nedsatt avgift och syskonrabatt

Du som betalare kan ansöka om nedsatt avgift. Nedsatt avgift gäller under ett läsår för både termins- och kortkurser. Nedsatt avgift gäller inte instrumenthyra. Du ansöker om nedsatt avgift vid kursbokningen i kurskatalogen, via e-post till avgift.kulturskolan@edu.stockholm.se eller genom att ringa till Kontaktcenter 08-508 318 70.

Om fler än två syskon deltar betalas endast kursavgift för de två äldsta syskonen.
Syskonrabatten gäller inte instrumenthyra eller kortkurser.

Uppdaterad