Frågor och svar

Kan jag boka mig på flera kurser samtidigt?

Ja, du kan boka dig på flera av Kulturskolans kurser samtidigt.

Hur gör jag om jag har skyddad identitet?

Då kan du inte boka dig via vår kurskatalog. Du måste kontakta vårt kontaktcenter på telefon 08-508 318 70 eller skicka e-post:
kulturskolan@stockholm.se

Varför kan jag inte boka mitt barn som är 18 år?

Den som fyllt 18 år måste själv boka sin plats, med sitt eget personnummer. Det är viktigt att du kryssar i att bokningen gäller dig själv när du bokar via kurskatalogen.

Kan någon boka samma plats som jag om vi är inne på webben samtidigt?

ja. Den som först genom och slutför bokningsprocessen och fått en bekräftelse har fått platsen.

Om jag har låg inkomst kan jag ansöka om lägre terminsavgift då?

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att en familj med en sammanlagd fastställd gemensam årsinkomst av högst 8 prisbasbelopp kan söka nedsatt avgift.

  • Hushållets sammanlagda fastställda förvärvsinkomst (årsinkomst) lika med eller understiger sex prisbasbelopp berättigas avgiftsfritt för termins- och kortkurser.
  • Hushållets sammanlagda fastställda förvärvsinkomst (årsinkomst) lika med eller understiger åtta prisbasbelopp (men överstiger sex prisbasbelopp), berättigas en avgift för termins- och kortkurser på 300 kr/kurs/elev.
  • Hushållets sammanlagda fastställda förvärvsinkomst (årsinkomst) som överstiger åtta prisbasbelopp betalar ordinarie kursavgifter.

Nedsatt avgift omfattar både terminskurser och kortkurser, dock inte instrumenthyra. Skatteverket definierar vad ett prisbasbelopp är:

Belopp och procent, Skatteverkets webbplats

Hur söker jag nedsatt avgift?

Detta ska du ansöka om när du bokar termins- och/eller kortkurs.

När du har bokat önskad kurs och öppnat varukorgen i kurskatalogen klickar du på alternativet "Ansöka nedsatt avgift". Där kan du bifoga hushållets inkomstuppgifter till bokningen. Ansökan kan inte ske när fakturan har skickats ut. Du kan även kontakta oss via e-post avgift.kulturskolan@edu.stockholm.se

Läs mer på vår hemsida om avgiftsfritt, nedsatt avgift och syskonrabatt.

När kommer fakturan?

Just nu byter vi system. Detta innebär att all fakturering för våren sker i slutet av april eller början av maj. Normalt skickas annars fakturan några veckor efter att du bokat din kurs.

Jag deltog aldrig i undervisningen, varför har jag fått en faktura?

Du måste alltid avboka och därmed säga upp din plats. Du har rätt att kostnadsfritt avboka platsen innan kl. 12.00 samma dag som kursen startar. Läs mer på kulturskolan.stockholm.se/avboka

Jag anmälde mig till en kurs som redan pågår, varför måste jag betala fullt pris?

Terminsavgiften är samma oavsett när man anmäler sig till kursen. Det ges alltså ingen rabatt om man anmäler sig till en kurs efter kursstart och börjar i en redan pågående kurs.

Kan jag boka en kurs även om jag bor i en annan kommun?

Barn och ungdomar från andra kommuner kan beviljas dispens för att gå på Kulturskolans kurser. Detta gäller i mån av plats och till en kostnad av 3500 kronor per termin och terminskurs och 1750 kronor per kortkurs. Kontakta den enhet där du vill gå för anmälan och mer information. Se kulturskolan.stockholm.se/kontakt

Får jag gå kvar i Kulturskolan om jag flyttar till annan kommun?

Du får gå kvar den kurs du redan går under pågående termin men du kan inte boka dig på en ny kurs. I så fall krävs dispens (se ovan).

Hur många lektioner får jag?

För terminskurser erbjuds cirka 12 tillfällen per termin. Varje tillfälle är minst 30 minuter och kan innebära lektion, uppspel, workshop eller studiebesök. Ett tillfälle kan ges inomhus, utomhus eller i digital form. Kulturskolan erbjuder även kortare kurser.

Vilka språk talar ni på Kulturskolan?

I kontakt med oss och i all undervisning talar vi svenska.

Var registrerar jag mitt kursplatsnummer?

Vi arbetar inte längre med kursplatsnummer. Du som går en längre kurs som fortsätter terminsvis kommer att erbjudas en ny plats nästa termin. Mer information skickas ut till vårdnadshavare och myndig elev i slutet av varje termin.

Hur länge får jag gå i Kulturskolan?

Du kan påbörja ett nytt läsår om du inte fyllt 22 år innan höstterminens första undervisningsdag.

Hur gör jag när jag vill sluta i Kulturskolan?

Du har rätt att kostnadsfritt avboka platsen innan kl. 12.00 samma dag som kursen startar. 

Finns det syskonrabatt och hur fungerar det?

Ja, det finns syskonrabatt. Om fler än två syskon deltar betalas endast kursavgift för de två äldsta syskonen. Syskonrabatten genereras automatiskt men förutsättningen är att alla barnen har samma betalningsmottagare. Syskonrabatten gäller inte instrumenthyra eller kortkurser. 

Vad gör jag om jag fått en felaktig faktura?

Kontakta vårt kontaktcenter på 08-508 318 70 eller kulturskolan@stockholm.se

Kan jag hyra instrument?

Ja, du kan hyra instrument i Kulturskolan, dock är det alltid i mån av tillgång. Blockflöjt och piano hyrs inte ut. Din lärare talar om för dig hur du skall gå tillväga.

Går det att ställa sig i kö för fullbokade kurser?

Nej det går inte att ställa sig i kö.

Grundkurs, fortsättningskurs, avancerad kurs – vad innebär det egentligen?

Grundkurs = Kursen kräver inga förkunskaper.
Fortsättning = Kräver förkunskaper. Se respektive kurstillfälle.
Avancerad = Mycket goda förkunskaper eller äldre ungdomsgrupper.

Se respektive kurstillfälle. En kurs kan vara på grundnivå under flera terminer beroende på hur snabbt eleverna utvecklas. Det är läraren som bestämmer när benämningen ändras från "Grund" till "Fortsättning" eller "Avancerad". Så vissa grundkurser har gått föregående termin medan många grundkurser är helt nya.

Uppdaterad