Frågor och svar

Kan jag boka mig på flera kurser samtidigt?

Ja, du kan boka dig på flera av Kulturskolans kurser samtidigt.

Hur gör jag om jag har skyddad identitet?

Om du har skyddad identitet så behöver du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 08–508 318 70 eller skicka e-post för att kunna boka en kurs.

E-post till Kontaktcenter

Varför kan jag inte boka mitt barn som är 18 år?

Den som fyllt 18 år måste själv boka sin plats, med sitt eget personnummer. Det är viktigt att du kryssar i att bokningen gäller dig själv när du bokar via kurskatalogen.

Erbjuder in prova på?

Vi anordnar ibland speciella prova på-tillfällen. Detta innebär ett tillfälle du som deltagare gratis får möta pedagoger och pröva på kulturskolans aktiviteter, till exempel i samband med öppna hus eller kulturveckor. Prova på sker när vi besöker exempelvis skolor, bibliotek eller att vi anordnar prova på-tillfällen i våra egna lokaler. Det är tyvärr inte möjligt att utan kostnad prova på våra ordinarie kurser.

Hur hittar jag lediga kursplatser i det område jag bor i?

I vår kurskatalog kan du sortera på stadsdel. I kurskatalogen visas endast de kurser som just nu har lediga platser. Nya kurser läggs hela tiden in i kurskatalogen och blir då bokningsbara.

Kan någon boka samma plats som jag om vi är inne på webben samtidigt?

Ja. Den som först genom- och slutför bokningsprocessen och fått en bekräftelse har fått platsen.

Om jag har låg inkomst kan jag ansöka om lägre terminsavgift då?

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att en familj med en sammanlagd fastställd gemensam årsinkomst av högst åtta prisbasbelopp kan söka nedsatt avgift.

  • Hushållets sammanlagda fastställda förvärvsinkomst (årsinkomst) lika med eller understiger sex prisbasbelopp berättigas avgiftsfritt för termins- och kortkurser.
  • Hushållets sammanlagda fastställda förvärvsinkomst (årsinkomst) lika med eller understiger åtta prisbasbelopp (men överstiger sex prisbasbelopp), berättigas en avgift för termins- och kortkurser på 300 kronor/kurs/elev.
  • Hushållets sammanlagda fastställda förvärvsinkomst (årsinkomst) som överstiger åtta prisbasbelopp betalar ordinarie kursavgifter.

Nedsatt avgift omfattar både terminskurser och kortkurser, dock inte instrumenthyra. Skatteverket definierar vad ett prisbasbelopp är:

Belopp och procent, Skatteverkets webbplats

Hur söker jag nedsatt avgift?

Detta ska du ansöka om när du bokar termins- och/eller kortkurs.

När du har bokat önskad kurs och öppnat varukorgen i kurskatalogen klickar du på alternativet "Ansöka nedsatt avgift". Där kan du bifoga hushållets inkomstuppgifter till bokningen. Ansökan kan inte ske när fakturan har skickats ut. Du kan även kontakta oss via e-post avgift.kulturskolan@edu.stockholm.se

Läs mer på vår hemsida om avgiftsfritt, nedsatt avgift och syskonrabatt.

När kommer fakturan?

Fakturan skickas hem inom två månader efter kursstart. Anmäl gärna E-faktura via din internetbank. Fakturan ska betalas innan förfallodatum, inom 30 dagar, därefter överlämnas fordran till inkasso. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin. OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Jag deltog aldrig i undervisningen, varför har jag fått en faktura?

Du måste alltid avboka och därmed säga upp din plats i vårt digitala kurssystem. Du har rätt att kostnadsfritt avboka platsen senast 14 dagar innan kursen startar. Läs mer på kulturskolan.stockholm.se/avboka.

Jag anmälde mig till en kurs som redan pågår, varför måste jag betala fullt pris?

Terminsavgiften är samma oavsett när man anmäler sig till kursen. Det ges alltså ingen rabatt om man anmäler sig till en kurs efter kursstart och börjar i en redan pågående kurs.

Kan jag boka en kurs även om jag bor i en annan kommun?

Barn och ungdomar från andra kommuner kan beviljas dispens för att gå på Kulturskolans kurser. Detta gäller i mån av plats och till en kostnad av 3500 kronor per termin och terminskurs och 1750 kronor per kortkurs. Kontakta den enhet där du vill gå för anmälan och mer information. Se kulturskolan.stockholm.se/kontakt.

Får jag gå kvar i Kulturskolan om jag flyttar till annan kommun?

Du får gå kvar den kurs du redan går under pågående termin men du kan inte boka dig på en ny kurs. I så fall krävs dispens (se ovan).

Hur många lektioner får jag?

För terminskurser erbjuds cirka 12 tillfällen per termin, förutsatt att du har påbörjat din kurs vid terminsstart. Varje tillfälle är minst 30 minuter och kan innebära lektion, uppspel, workshop eller studiebesök. Ett tillfälle kan ges inomhus, utomhus eller i digital form. Kulturskolan erbjuder även kortare kurser.

Vilka språk undervisar ni på i Kulturskolan?

I kontakt med oss och i all undervisning talar vi svenska.

Hur länge får jag gå i Kulturskolan?

Du kan påbörja ett nytt läsår om du inte fyllt 22 år innan höstterminens första undervisningsdag.

Hur gör jag när jag vill sluta i Kulturskolan?

Du avbokar din kursplats i vårt digitala kurssystem. Du har rätt att kostnadsfritt avboka platsen senast 14 dagar innan kursstart.

Finns det syskonrabatt och hur fungerar det?

Ja, det finns syskonrabatt. Om fler än två syskon deltar betalas endast kursavgift för de två äldsta syskonen. Syskonrabatten genereras automatiskt men förutsättningen är att alla barnen har samma betalningsmottagare. Syskonrabatten gäller inte instrumenthyra eller kortkurser. 

Vad gör jag om jag fått en felaktig faktura?

Kontakta vårt kontaktcenter på 08-508 318 70 eller kulturskolan@stockholm.se

Kan jag hyra instrument?

Ja, du kan hyra instrument i Kulturskolan, dock är det alltid i mån av tillgång. Blockflöjt och piano hyrs inte ut. Din lärare talar om för dig hur du skall gå tillväga.

Kontaktuppgifter till Kulturskolans instrumentförråd

E-post: instrumentforradet@edu.stockholm.se
Telefon: 08–508 318 19

Går det att ställa sig i kö för fullbokade kurser?

Vi har inget kösystem i vår digitala kurskatalog. Lediga platser läggs ut kontinuerligt och vi erbjuder både långa och korta kurser under hela läsåret. 

Grundkurs, fortsättningskurs, avancerad kurs – vad innebär det egentligen?

Grundkurs = Kursen kräver inga förkunskaper.
Fortsättning = Kräver förkunskaper. Se respektive kurstillfälle.
Avancerad = Mycket goda förkunskaper eller äldre ungdomsgrupper.

En kurs kan vara på grundnivå under flera terminer beroende på hur snabbt eleverna utvecklas. Det är läraren som bestämmer när benämningen ändras från "Grund" till "Fortsättning" eller "Avancerad". Så vissa grundkurser har gått föregående termin medan många grundkurser är helt nya.

Om du är osäker på vilken nivå du ska välja så kan du kontakta läraren innan bokning. Kontaktuppgifter till våra lärare finns i kursbeskrivningen.

Uppdaterad