Kulturskolans avancerade program – KAP

För dig som vill satsa mer inom ditt ämne finns Kulturskolans avancerade program (KAP) i musik, dans, teater samt konst och media. Det kan bli en start till högre studier i ämnet. Du söker in till KAP-programmen till nästkommande höst genom antagningsprov och antagningsworkshop under våren.

 Kulturskolans avancerade program – KAP finns inom 

 • KAP musik
 • KAP jazzcentrum
 • KAP dans
 • KAP teater
 • KAP konst och media

KAP musik

Kulturskolan erbjuder dig mellan 10–21 år, och som spelar och sjunger, ett musikaliskt sammanhang där du kan utvecklas, utmanas och satsa mer. Här fördjupar du dig i ditt huvudinstrument, blir undervisad i något annat instrument, lär dig mer om musikteori, spelar tillsammans med andra och möter publik.

Som elev i KAP musik förväntas du öva, ha hög närvaro och vara intresserad av att utvecklas. Du förväntas delta i undervisningens alla delar. KAP musik finns över hela Stockholms stad och undervisningen sker på olika platser beroende av vilket ämne och inriktning du väljer.

Välj mellan dessa inriktningar:

KAP 1 musik, 10–13 år

 • Enskild undervisning 45 min per vecka
 • Möjlighet till undervisning i ensemble/orkesterspel
 • Grundläggande kunskaper i musikteori
 • Du väljer någon av inriktningarna; klassiskt alternativt pop/rock/jazz

KAP 2 musik, 14–21 år

 • Alternativ 1: enskild undervisning i ditt huvudinstrument 45 minuter/vecka och undervisning i grupp i ditt biinstrument 30 minuter/vecka
 • Alternativ 2: undervisning i ditt huvudinstrument 60 minuter/vecka, inget biinstrument
 • Möjlighet till undervisning i musikteori
 • Undervisning i ensemble/orkesterspel är obligatoriskt i de ämnen där möjlighet finns
 • Möjlighet att medverka vid konserter och framträdanden
 • Du väljer någon av inriktningarna; klassiskt, pop/rock/jazz, singer-songwriter, Jazzcentrum

För dig som redan går KAP 1: Fyller eleven 14 år under perioden januari fram till dagen innan kommande höstterminsstart, så går eleven kvar på KAP 1 vårterminen ut och söker KAP 2 i maj.

Fyller eleven 14 år efter höstterminsstarten, så går eleven kvar på KAP1 hela läsåret och söker kap 2 i maj nästkommande år.

Du som redan går KAP 2 musik får i maj ett erbjudande om återanmälan (om du vill fortsätta kommande läsår) per e-post.

Anmälan till antagningsprov inför läsår 2023/2024

Anmälan till antagningsprov inför läsår 2023/2024 är nu stängd.

Pris KAP Musik

Det kostar 2 800 kronor per termin för dig som är skriven i Stockholms stad.
Barn och ungdomar från andra kommuner kan beviljas dispens för att gå på Kulturskolans kurser. Detta gäller i mån av plats och till en kostnad av 3 500 kronor per termin och terminskurs.

Kontakt för KAP musik

E-post: kap.musik.kulturskolan@edu.stockholm.se

 

KAP Jazzcentrum

KAP Jazzcentrum är ett utbildningspaket och en mötesplats för unga musiker 15-22 år. Inriktningen på KAP Jazzcentrum är främst jazz men också andra närbesläktade afro-amerikanska genrer som fusion, funk och soul. Som elev på Jazzcentrum får du undervisning i världsklass av erfarna och välutbildade lärare som själva är professionella musiker. Du får spelkompisar och gott om möjligheter att spela inför publik i små och stora sammanhang. Kanske vill du så småningom söka vidare till musikgymnasium, folkhögskolor eller musikhögskolor.

Du förväntas öva, ha hög närvaro och intresse av att utvecklas. Du förväntas delta i alla ämnen: huvudinstrument, bi-instrument, ensemble, musikteori och clinics. Undervisningen äger huvudsakligen rum på torsdagar eftermiddag-kväll i Högdalen.

Om du är skriven i annan kommun kan du inte anmäla dig i vår e-tjänst.
Då anmälan är öppen måste du då kontakta oss via e-post.

Pris KAP Jazzcentrum

Det kostar 2 800 kronor per termin för dig som är skriven i Stockholms stad.
(Utomkommunala elever betalar 3 500 kr/termin)

Anmälan till antagningsprov inför läsår 2023/2024

Anmälan till antagningsprov inför läsår 2023/2024 är nu stängd. 

Mer information om Jazzcentrums lärare: Jazzcentrum lärare.pdf

Kontakt för KAP Jazzcentrum

E-post: anna.ohlsson@edu.stockholm.se, 076–129 47 82

 

KAP dans

Är du 10–21 år, har ett stort engagemang för dans och vill fördjupa dina kunskaper? Välkommen att söka Kulturskolans Avancerade Program – KAP dans! Antagning till KAP dans sker efter antagningsprov under våren. Detta görs alltid i det område som du vill gå kursen.

 • Förberedande KAP, för dig 10–13 år.
 • KAP dans 1, för dig 13–16 år.
 • KAP dans 2, för dig 15–22 år.
 • KAP Street, för dig 14-22 år.

Genom dansträning i olika stilar och flera lektioner i veckan ger KAP dans dig möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper såväl tekniskt som konstnärligt.Våra dansstilar är jazz, balett, street, samt modern och nutida dans.Vilka av dessa stilar du dansar varierar från år till år, samt beroende på om du dansar två eller tre gånger i veckan.Som KAP-elev hos Kulturskolan Stockholm behöver du vara intresserad av alla fyra ämnena. I KAP Street fördjupar du dig i olika stilar inom streetgenren. Vilka stilar du dansar varierar från år till år. Du har två lektioner per vecka.

Du får många tillfällen att stå på scen, både i kulturskolans egna KAP-föreställningar och i andra publika sammanhang, på scener runt om i Stockholms stad. I undervisningen ingår teknikträning, improvisation, komposition och koreografi. För att delta i KAP dans behöver du ha hög närvaro, vara engagerad och aktiv under varje lektion samt medverka både på repetitioner och på föreställningar.

Under läsåret 2022/2023 finns KAP dans i kulturskolans lokaler på dessa platser:

 • Förberedande KAP dans finns i kulturskolans lokaler i Bagarmossen, Gröndal, Bromma/Vällingby, Kungsholmen och Hammarby Sjöstad.
 • KAP dans 1 finns i kulturskolans lokaler i Bagarmossen, Bredäng, Bromma, Kungsholmen och Hammarby Sjöstad.
 • KAP dans 2 har undervisning i kulturskolans lokaleri Bromma och Kungsholmen.
 • KAP Street finns i Högdalen och Bredäng.

Var undervisningen kommer vara placerad under läsår 2023/2024 är i dagsläget inte klart.

Pris KAP dans

 • Förberedande KAP dans:
  Det kostar 1 500 kronor per termin för dig som är skriven i Stockholms stad
  (Utomkommunala elever betalar 3 500 kr/termin)

 • KAP 1, KAP 2 dans och KAP Street:
  Det kostar 2 800 kronor per termin för dig som är skriven i Stockholms stad.
  (Utomkommunala elever betalar 3 500 kr/termin)

Anmälan till antagningsprov inför läsår 2023/2024

Anmälan till antagningsprov inför läsår 2023/2024 är nu stängd.

Vad händer efter att jag ansökt?
 • Kallelse kommer via mejl veckan innan antagningen.
 • Antagningsprovet genomförs som en dansklass. Klassen består av uppvärmning, dansteknikövningar, improvisation, diagonal och danskombination. Det är en danslärare som undervisar och en som tittar på, vem som undervisar växlar under klassen. Flera genrer såsom jazz, balett, modernt och street kan vara en del av klassen.
Observera att bokningsbekräftelsen som skickas ut i samband med att du anmäler dig till antagningsprovet inte är en bekräftelse på att du har kommit in på programmet.

Kontakt för KAP dans

E-post: kap.dans.kulturskolan@edu.stockholm.se

 

KAP teater

Är du 14–20 år och vill öka dina kunskaper inom teaterns olika områden? Vill du utvecklas, utmanas och satsa mer på teater? Välkommen att söka Kulturskolans Avancerade Program – KAP Teater!

KAP-programmet för teater är på tre år. Som KAP-elev går du två gånger i veckan, dels i en KAP Teater-grupp två timmar i veckan, dels i en vanlig teatergrupp i Kulturskolan. I KAP-gruppen har du en huvudlärare i teater, men du får också undervisning av andra pedagoger inom teaterämnet i form av gästlärare. Undervisning och repetitioner kan förekomma även på helger. Du följer din KAP-grupp under programmets alla tre år. De två första åren fokuserar på fördjupning inom teaterns olika delar i form av scenframställning, rollanalys, textbearbetning, röst, kroppsmedvetenhet, teaterhistoria med mera. Under det tredje året sätter ni upp en föreställning.

För att delta i KAP Teater måste du ha hög närvaro, vara engagerad och aktiv under varje lektion. Antagning till KAP Teater sker genom en antagningsworkshop i slutet av våren.

Det här gör vi i KAP teater:

 • KAP Teater år 1. Under det första året arbetar vi främst med det fysiska teateruttrycket, improvisation och gruppdynamik. I centrum står frågan "Vad är teater?".
 • KAP Teater år 2. Andra året står våra sinnen i fokus. Bland annat jobbar vi med dans, rörelse, scenografi och text. I centrum står frågan "Hur kan teater ta sig uttryck?".
 • KAP Teater år 3. Tredje året jobbar vi med produktion och uppsättning av en hel pjäs i större format. I centrum står frågan "Varför vi gör det vi gör på scenen/sceniskt?".

Undervisning i KAP Teater ges i någon av Kulturskolans lokaler. 

Pris KAP teater

Det kostar 2 800 kronor per termin för dig som är skriven i Stockholms stad.
(Utomkommunala elever betalar 3 500 kr/termin)

Anmälan till antagningsprov inför läsår 2023/2024

Anmälan till antagningsprov inför läsår 2023/2024 är nu stängd.

Länk: https://kulturskolan.stockholm.se/om-kulturskolan/kap/

Kontakt för KAP teater

E-post: kap.teater.kulturskolan@edu.stockholm.se

 

KAP konst och media

Är du 14–19 år och vill fördjupa dina kunskaper inom teckning, måleri, skulptur, foto och konstteori? Känns det roligt att satsa mer och få handledning av kulturskolans konstpedagoger? Välkommen att söka Kulturskolans Avancerade Program – KAP konst och media!

KAP konst och media erbjuder ett kreativt och konstnärligt sammanhang där du kan växa och utmanas. Du utvecklar seende, iakttagelseförmåga, tekniska färdigheter och materialkännedom för att gestalta dina egna idéer. I undervisningen ingår besök på en aktuell utställning, samt arbete med att göra en egen utställning med gruppen. För att delta i KAP konst och media måste du ha hög närvaro, vara engagerad och aktiv under varje lektion. För att söka KAP konst och media behöver du ha gått minst två terminer på Bild och form på Kulturskolan eller likvärdig kurs. 

Det här gör vi i KAP konst och media:

 • KAP Konst och media 1, för dig 14–16 år, exempelvis teckning, skulptur, måleri, grafik i Kulturskolans lokaler på Kungsholmen.
 • KAP konst och media 2, för dig 16–19 år, exempelvis foto, måleri, textil, film, illustration, grafik, skulptur i Kulturskolans lokaler vid Medborgarplatsen.
 • För både KAP 1 och 2 kan vissa moment ges i andra lokaler. Workshops och besök på utställningar kan förekomma på helger.

Pris KAP konst och media

Det kostar 2 800 kronor per termin för dig som är skriven i Stockholms stad. Material ingår. 
(Utomkommunala elever betalar 3500 kr/termin)

Anmälan till antagningsworkshop inför läsår 2023/2024

Anmälan till antagningsprov inför läsår 2023/2024 är nu stängd.

Kontakt för KAP konst och media

E-post: peter.jeppson@edu.stockholm.se

Uppdaterad