Rum för skapande

Under 2016 sökte och beviljades Kulturskolan Stockholm medel från Statens kulturråd, för att nå 1 000 fler barn och unga med nya former av samarbeten, utveckla och skapa nya metoder samt öka intresset för vår verksamhet. 2017 har vi nu startat projektet "Rum för skapande" där vi ger barn och unga i stadens ytterstadsdelar möjligheten att möta kulturskolan och prova våra ämnen under skol- och fritidstid.

Syftet med bidraget är att göra verksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta. Vår ansökan till Statens kulturråd handlar om att bli angelägna för fler i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är relativt få som deltar i kulturskolans verksamhet.

Utgångspunkten för projekten är att nå barn och unga genom att öka relationen mellan skolan och kulturskolan. Kulturskolan söker även ett kompletterande bidrag från Statens kulturråd för att fortsätta och fördjupa projekten under år 2018.

Fakta om projektet

Projektet är uppdelat i delprojekt. Fyra delar av projektet har geografiska avgränsningar medan det femte handlar om att nå barn och unga med funktionsnedsättning.

Vad som händer i Rinkeby, Kista, Husby och Tensta

I det största projektet sprids insatser över hela Järvaområdet. Projektet skapar ett antal kostnadsfria kulturskoleplatser i samverkan med ett tiotal skolor i Tensta, Rinkeby, Kista och Husby. Genom avtal med skolorna kan vi erbjuda cirka 50-100 platser per skola. Undervisningen sker under terminerna och omfattar olika instrument, kör och sång, dans, drama, musikproduktion samt bild och form. Vi samarbetar också med olika institutioner och organisationer, bland annat Operan.

Projektet Framåt, i samarbete med rapparen Adam Tensta, är igång. Det är en kurs i entreprenörskap och musikskapande för ungdomar upp till 25 år från Järvaområdet.

Inbjudan har gått ut till skolor i Järva om ett heldagsbesök på Kungliga Musikhögskolan den 16 november. Vi räknar med att 180 barn i årskurs 3-6 ska komma med dit där de under en heldag får lyssna på och själva prova på att spela musik tillsammans med studenterna.

I projektet ingår även ett projekt där vi utgår från artisten Jason "Timbuktu" Diakités bok En droppe midnatt. Vi kommer att arbeta i högstadieklasser med text och musikskapande.

Animationsprojektet pågår varje torsdag i fritidsgården Blå huset i Tensta där skolklasser får komma dit och göra animerad film.

Streetstar sisters fortsätter med sina dansklasser för ungdomar i Järva. Ute på skolorna så är våra orkester och musikalprojekt igång.

På fritidsgården Hjuset i Hjulsta har vi börjat med sång och kör för ungdomar 13-16 år.

Har du frågor om projekten i Järvaområdet?
Kontakta Annika Malmborg, biträdande enhetschef.

E-post: annika.malmborg@stockholm.se
Telefon: 08-508 318 05

 

Vad som händer i Fagersjö, Rågsved och för barn och unga med funktionsnedsättning

Projektet är en satsning i skolor, där barn och unga får tillgång till kulturskolans verksamhet.

I Fagersjö ges teaterkurser för år 0-5 i samverkan med Fagersjöskolan.

I Rågsved har kurser i kulturmix och dans införts på regelbunden basis. Det ges även kortkurser i konst och media i samverkan med Snösätraskolan. Inom projektet finns också samarbeten med andra institutioner och organisationer, till exempal Eritreanska föreningen där kulturskolan bedriver ett samarbetsprojekt med ensamkommande flyktingungdomar.

Kulturskolan har sedan flera år ett utbyte med stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör där vi erbjuder danslek för barn i förskolan. Detta år riktar vi oss enbart till förskolorna i Vantör. Under 8 veckor kommer förskolegrupper till kulturskolan i Högdalen och dansar med Robin Haggar.

Kulturskolans resurscentrum genomför workshops på särskolor under våren och hösten.

Har du frågor om projekten i Fagersjö, Rågsved och för barn och unga med funktionsnedsättning?
Kontakta Anna-Karin Nelzén, enhetschef.

E-post: anna-karin.nelzen@stockholm.se
Telefon: 08-508 465 28

Vad som händer i Skärholmen

Projektet är ett försök att nå ut till nya målgrupper genom att kostnadsfritt erbjuda kulturskolverksamhet i samarbete med skolor, fritids, biblioteket, Fryshuset och Skärholmens sim- och idrottshall.

I Skärholmens sim- och idrottshall erbjuds dansmix för barn 6-12 år på lördagar.

Årskurs 5 i olika skolor i området bjuds in till kulturskolans lokaler i Bredäng där de under 7 veckor jobbar kring medeltiden genom sång, teater, dans och bild och form. Perioden avslutas med att eleverna visar upp det de lärt sig på scenen i tidsenliga kläder.

Mellan- och högstadieklasser bjuds in till kulturskolan och jobbar under en förmiddag med olika slagverksinstrument.

På Fryshuset i Skärholmen erbjuder vi danskurser i house och hiphop för ungdomar 10-20 år.

Mellan- och högstadieskolor erbjuds workshop i streetdance.

I samarbete med biblioteket i Skärholmen får elever i olika skolor jobba med drama, bild och böcker.

Genom projektet vill vi systematiskt berätta, ge smakbitar av kulturskolans verksamhet, fånga upp barn och ungdomars önskemål och öka deltagandet i kulturskolans ordinarie verksamhet.

Har du frågor om projektet i Skärholmen?
Kontakta Björn Ander-Andersson, enhetschef.

E-post: bjorn.ander-andersson@stockholm.se
Telefon: 08-508 481 74

Projekt Hässelby-Vällingby

Inom projektet i Hässelby-Vällingby satsar vi på dans, musik och film i skolor i Hässelby gård, Grimsta och Smedshagen. Här skapar kulturskolan en möjlighet för barn och unga att kostnadsfritt delta i kulturverksamhet, i samarbete med skolpersonal och fritidspersonal. De ämnen som vi erbjuder är sådant som skolan bedömt är intressant för eleverna.

Vi erbjuder även öppen verksamhet på en fritidsgård i Vällingby i dans och musikproduktion. Denna verksamhet är öppen för alla unga som besöker fritidsgårdens verksamhet. Vi har även öppen verksamhet i våra egna lokaler i Hässelby gård där unga i området har möjlighet att prova på dans och teater.

Har du frågor om projektet i Hässelby och Vällingby?
Kontakta Birthe Andersson, enhetschef.

E-post: birthe.andersson@stockholm.se
Telefon: 08-508 420 26

Några exempel på samarbeten

Projektet Rum för skapande har pågått sedan årsskiftet 2017 och många spännande samarbeten har skapats och utvecklats. Nedan är exempel på fyra av många projekt som är igång.

Inom Rum för Skapande erbjöd Unga Berättar samtliga elever i årskurs 9 möjlighet att prova på grunderna i filmskapande. Halvklasser arbetade med olika filmövningar samtidigt som andra halvan arbetade med photoshopredigering inför utställningen av projektet Stol 127 på Subtopia.
De elever som sedan ville vidareutveckla sina filmkunskaper erbjöds möjlighet att anmäla sig till en hel helgs filmkollo tillsammans med Unga Berättar i Lillholmsskolans lokaler.

Se film

Länk om du vill dela videon:
http://video.stockholm.se/video/19889858/kulturskolan-stockholm-unga-berattar-i

Elever från Lillholmsskolan provar på berättande med digitala verktyg. De gör egna filmer och lär sig grunderna i dramaturgi, bildsnitt, kamerarörelser och redigering.

Blåsorkester + rapparen Cleo = sant!

Se filmen

Länk om du vill dela videon;
http://video.stockholm.se/video/17621056/kulturskolan-i-kvarnbyskolan

I Kvarnbyskolan, Rinkeby har barn fått individuell musikundervisning under skoltid och kompletterat det med att spela i orkester. Barnen har själva valt instrument vilket har resulterat i en blåsorkester med cirka 25 barn, som i maj uppträdde på skolan tillsammans med rapparen Cleo. De har även haft workshop tillsammans med rapparen Broder John och orkestern Apocalyptic Brass Collective. Projektet är ett samarbete mellan Kulturskolan Stockholm och Kvarnbyskolan.

Unga i Rinkeby skriver opera

Askebyskolan i Rinkeby, Kulturskolan Stockholm och Operan har i ett spännande samarbete med en klass från Askebyskolan gjort studiebesök på Operan och haft workshop i manusskrivande och opera under flera dagar i maj. Projektet genomförs tillsammans med pedagoger från Unga på Operan.

Rågsvedsbarn bygger och målar

Under åtta veckor har 60 barn på Snösätraskolan i Rågsved tillsammans byggt och målat kulbanor och bollplank på sin skolgård. Projektets leds av Kulturskolan i samarbete med Snösätraskolans fritids.

Rågsvedsbarn bygger och målar

Nycirkus lockar många i Östberga

Se filmen

Länk om du vill dela videon;
http://video.stockholm.se/video/19200608/kulturskolan-stockholm-nycirkus-lockar-manga-i

I Östberga satsar hela stadsdelen på utveckling och trivsel, varpå många olika nätverk har vuxit fram och evenemang planeras. Kulturskolan deltar bland annat genom att sommaren 2017 erbjuda en kurs i nycirkus under tre dagar i juni. Kursen, som var ett samarbete med Dansistan blev en "snackis" i området redan innan kursen hade publicerats i kulturskolans kurskatalog på webben. Kursen var gratis men bokades via kulturskolans kurskatalog.

Uppdaterad