Rum för skapande

Under 2016 sökte och beviljades Kulturskolan Stockholm medel från Statens kulturråd, för att nå 1 000 fler barn och unga med nya former av samarbeten, utveckla och skapa nya metoder samt öka intresset för vår verksamhet. 2017 startade projektet "Rum för skapande" där vi ger barn och unga i stadens ytterstadsdelar möjligheten att möta kulturskolan och prova våra ämnen under skol- och fritidstid.

Syftet med bidraget är att göra verksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta. Vår ansökan till Statens kulturråd handlar om att bli angelägna för fler, i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är relativt få som deltar i kulturskolans verksamhet.

Utgångspunkten för projekten är att nå barn och unga genom att öka relationen mellan skolan och kulturskolan. Kulturskolan söker även ett kompletterande bidrag från Statens kulturråd för att fortsätta och fördjupa projekten under år 2018.

Se film:

Länk om du vill dela filmen:
https://video.stockholm.se/video/27304011/kulturskolan-ger-rum-for-skapande

Kontakt

Anna Viklund, projektledare - Kulturskolan Stockholm
E-post:anna.viklund@edu.stockholm.se
Telefon: +4676 1249029

Fakta om projektet

Projektet är uppdelat i delprojekt. Fyra delar av projektet har geografiska avgränsningar medan det femte handlar om att nå barn och unga med funktionsnedsättning.

Vad som händer i Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Husby, Kista och Akalla

Den största projektdelen finns i Järvaområdet. Rum för skapande hade under 2017 i uppdrag att nå 1 000 barn och unga men lyckades i Järva nå över 5 500. Under 2018 fortsätter projektet, nu med målet att nå 3 000 barn och unga i Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Husby, Kista och Akalla. Det handlar om estetiska ämnen, kreativitet, kommunikation, gemenskap och i förlängningen om delaktighet och demokrati.

Undervisningen sker främst dagtid i samarbete med 14 skolor och 7 ungdomsgårdar och elevplatserna är avgiftsfria. Projektets pedagoger möter barnen i skolan, på fritids, fritidsklubbar och ungdomsgårdar samt i öppen verksamhet och till viss del i kulturskolans lokaler (Kulturskolan i Husby eller Tensta/Blå huset). Verksamheten riktar sig till och fokuserar på barn och ungdomar i åldrarna 9–15 år, men platser och möjligheter skapas även för barn och unga 6–8 år samt 16–22 år.

I projektets delmoment under 2018 ingår även externa samarbetspartners som Operahögskolan, Kungliga Musikhögskolan, Lifeline Management, Dansens Hus, Streetstar Sisters, Adam Tensta, Tensta Konsthall med flera.

180 barn på Kungliga Musikhögskolan

Hösten 2017 åkte 180 mellanstadiebarn från Järva till Kungliga Musikhögskolan tillsammans med Kulturskolan Stockholm för att under en heldag delta i workshops, se skolans nya lokaler och träffa studenterna där. Barnen fick prova på att spela instrument, sjunga och se när symfoniorkestern repeterade. Syftet med besöket var dels att låta barnen upptäcka att det går att vidareutbilda sig inom musik och dels att ge Musikhögskolan en chans att bredda sin rekryteringsbas. Ett liknande besök gjordes även på Operahögskolan under våren 2018.

Orkesterprojekt

I Kvarnbyskolan, Rinkeby får barnen individuell musikundervisning och även möjlighet att spela i orkester under skoltid. Barnen har själva valt instrument och utifrån detta har det skapats en blåsorkester med cirka 25 barn. I maj 2017 uppträdde orkestern på skolan tillsammans med rapparen Cleo. Barnen har även fått delta i workshop tillsammans med rapparen Broder John och orkestern Apocalyptic Brass Collective. Projektet fortsätter under 2018 med flera musikersamarbeten inom jazz och andra musikstilar. Detta är ett samarbete mellan Kulturskolan Stockholm och Kvarnbyskolan.

Unga i Rinkeby och Tensta skriver opera

Klasser från Askebyskolan i Rinkeby, Elinsborgsskolan och Hjulstaskolan i Tensta har gjort studiebesök på Operan vilka följts av att pedagoger från Unga på Operan haft workshops i manusskrivande och opera på respektive skola. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Kulturskolan Stockholm och Operan.

 

Vad som händer i Fagersjö, Rågsved och för barn och unga med funktionsnedsättning

Projektet är en satsning i skolor, där barn och unga får tillgång till kulturskolans verksamhet.

I Fagersjö ges teaterkurser för år 0–5 i samverkan med Fagersjöskolan.

I Rågsved har kurser i kulturmix och dans införts på regelbunden basis. Det ges även kortkurser i konst och media i samverkan med Snösätraskolan. Inom projektet finns också samarbeten med andra institutioner och organisationer, till exempel Eritreanska föreningen där kulturskolan bedriver ett samarbetsprojekt med ensamkommande flyktingungdomar.

Kulturskolan har sedan flera år ett utbyte med stadsdelen Enskede–Årsta–Vantör där vi erbjuder danslek för barn i förskolan. Detta år riktar vi oss enbart till förskolorna i Vantör. Under åtta veckor kommer förskolegrupper till kulturskolan i Högdalen och dansar med Robin Haggar.

Kulturskolans resurscentrum genomför workshops på särskolor under våren och hösten.

Vad som händer i Skärholmen

I projektet erbjuds kulturskolverksamhet i samarbete med skolor, Skärholmens bibliotek och Skärholmens sim- och idrottshall.

I samarbete med biblioteket i Skärholmen får elever i olika skolor arbeta med drama, bild och berättande. Författarbesök och utställning med elevernas arbete avslutar projektet. I biblioteket erbjuds också öppen verksamhet ”Lär dig teckna”.

I Skärholmens sim- och idrottshall erbjuds dansmix för barn, 6–13 år, på lördagar.

Årskurs 4 och 5 i olika skolor i området bjuds in till kulturskolans lokaler i Bredäng där de under 7 veckor jobbar kring medeltiden genom sång, teater, dans och bild och form. Perioden avslutas med att eleverna visar upp det de lärt sig på scenen i tidsenliga kläder. För åk 4 – gymnasieklasser erbjuds ”Hållbara rytmer”, där eleverna arbetar med rytm och röst på olika sätt.

Projekt Hässelby–Vällingby

Inom projektet i Hässelby–Vällingby satsar vi på dans, musik och film i skolor i Grimsta och Smedshagen. Här skapar kulturskolan en möjlighet för barn och unga att kostnadsfritt delta i kulturverksamhet, i samarbete med skolpersonal och fritidspersonal. De ämnen som vi erbjuder är sådant som skolan bedömt är intressant för eleverna.

Vi erbjuder även öppen verksamhet på en fritidsgård i Vällingby i musikproduktion. Denna verksamhet är öppen för alla unga som besöker fritidsgårdens verksamhet. Vi har även öppen verksamhet i våra egna lokaler i Hässelby gård där unga i området har möjlighet att prova på dans. Vi erbjuder också öppen verksamhet i bild på bibliotek och fritids i området.

Några exempel på samarbeten

Projektet Rum för skapande har pågått sedan årsskiftet 2017 och många spännande samarbeten har skapats och utvecklats. Nedan är exempel på fyra av många projekt som är igång. Inom Rum för Skapande erbjöd Unga Berättar samtliga elever i årskurs 9 möjlighet att prova på grunderna i filmskapande. Halvklasser arbetade med olika filmövningar samtidigt som andra halvan arbetade med photoshopredigering inför utställningen av projektet Stol 127 på Subtopia. De elever som sedan ville vidareutveckla sina filmkunskaper erbjöds möjlighet att anmäla sig till en hel helgs filmkollo tillsammans med Unga Berättar i Lillholmsskolans lokaler.

Se film

Länk om du vill dela videon:
http://video.stockholm.se/video/19889858/kulturskolan-stockholm-unga-berattar-i

Elever från Lillholmsskolan provar på berättande med digitala verktyg. De gör egna filmer och lär sig grunderna i dramaturgi, bildsnitt, kamerarörelser och redigering.

Blåsorkester + rapparen Cleo = sant!

Se filmen

Länk om du vill dela videon;
http://video.stockholm.se/video/17621056/kulturskolan-i-kvarnbyskolan

I Kvarnbyskolan, Rinkeby har barn fått individuell musikundervisning under skoltid och kompletterat det med att spela i orkester. Barnen har själva valt instrument vilket har resulterat i en blåsorkester med cirka 25 barn, som i maj uppträdde på skolan tillsammans med rapparen Cleo. De har även haft workshop tillsammans med rapparen Broder John och orkestern Apocalyptic Brass Collective. Projektet är ett samarbete mellan Kulturskolan Stockholm och Kvarnbyskolan.

Unga i Rinkeby skriver opera

Askebyskolan i Rinkeby, Kulturskolan Stockholm och Operan har i ett spännande samarbete med en klass från Askebyskolan gjort studiebesök på Operan och haft workshop i manusskrivande och opera under flera dagar i maj. Projektet genomförs tillsammans med pedagoger från Unga på Operan.

Rågsvedsbarn bygger och målar

Under åtta veckor har 60 barn på Snösätraskolan i Rågsved tillsammans byggt och målat kulbanor och bollplank på sin skolgård. Projektets leds av Kulturskolan i samarbete med Snösätraskolans fritids.

Rågsvedsbarn bygger och målar

Nycirkus lockar många i Östberga

Se filmen

Länk om du vill dela videon;
http://video.stockholm.se/video/19200608/kulturskolan-stockholm-nycirkus-lockar-manga-i

I Östberga satsar hela stadsdelen på utveckling och trivsel, varpå många olika nätverk har vuxit fram och evenemang planeras. Kulturskolan deltog bland annat genom att sommaren 2017 erbjuda en kurs i nycirkus under tre dagar i juni. Kursen, som var ett samarbete med Dansistan blev en "snackis" i området redan innan kursen hade publicerats i kulturskolans kurskatalog på webben. Kursen var gratis men bokades via kulturskolans kurskatalog.

Uppdaterad