Vision

En trombonlärare spelar trombon med två unga elever.

Vi ger våra elever musik, instrument och orkestrar. Våra elever ger hopp till framtidens musikscen och kulturliv.

Vi vill att instrumentalspel ska vara något som alla barn och unga upplever som lättillgängligt och möjligt. Vi tycker att alla barn och unga har rätt till stöd att utvecklas musikaliskt.

Vi ser den västerländska konstmusiken som en kulturskatt som tillhör alla och som alla ska få möjlighet att upptäcka och skapa sin egen relation till.

Vi vill stötta den västerländska konstmusikens plats och dess sceners relevans hos nya målgrupper.

Vår vision är att alla elever med sina kunskaper inom västerländsk konstmusik fortsätter att upptäcka och påverka musiken och världen på egen hand.

Uppdaterad